تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Solamander از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000152
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000148
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000148
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000149
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000140
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000137
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000141
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000162
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000171
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000165
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000163
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000164
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000152
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000145
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000145
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000151
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000159
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000164
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000159
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000168
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000164
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000188
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000191
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000189
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000175
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000179
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000169
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000148
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000124
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000123
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000117
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000119
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000123
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000124
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000118
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000117
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000116
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۷ ت
Jun 26, 2024
$0.000128
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000121
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000122
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000123
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۹ ت
Jun 24, 2024
$0.000123
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000119
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000114
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000112
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000111
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000108
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000106
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷.۲۳ ت
Jun 20, 2024
$0.000122
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۷.۶۶ ت
Jun 20, 2024
$0.000129