تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Snetwork از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001781
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001571
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۲۲ ت
Jul 01, 2024
$0.001552
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001898
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۶۱ ت
Jun 19, 2024
$0.001479
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۷۷ ت
Jun 13, 2024
$0.001522
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۶.۳۰ ت
Jun 07, 2024
$0.001639
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۹.۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.001688
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۶.۲۷ ت
May 26, 2024
$0.001682
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۳۰ ت
May 20, 2024
$0.001537
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۶۱ ت
May 14, 2024
$0.001546
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷.۷۵ ت
May 08, 2024
$0.001589
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۳۷ ت
May 02, 2024
$0.001689
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۷۷ ت
Apr 26, 2024
$0.001597
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۸۶ ت
Apr 20, 2024
$0.001591
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۲.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.001472
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷.۲۶ ت
Apr 08, 2024
$0.001835
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.001885
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۶.۳۰ ت
Mar 27, 2024
$0.002214
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸.۸۶ ت
Mar 21, 2024
$0.001938
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۵.۴۷ ت
Mar 15, 2024
$0.002421
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۵.۳۹ ت
Mar 09, 2024
$0.002098
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳.۳۸ ت
Mar 03, 2024
$0.001912
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۳.۲۶ ت
Feb 26, 2024
$0.001800
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۱.۴۶ ت
Feb 20, 2024
$0.001801
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۲.۶۳ ت
Feb 14, 2024
$0.001679
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۹.۰۲ ت
Feb 08, 2024
$0.001605
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۹۷.۹۷ ت
Feb 02, 2024
$0.001682
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۹۲.۴۳ ت
Jan 27, 2024
$0.001668
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۷۶.۵۷ ت
Jan 21, 2024
$0.001423
۲۵ دی ۱۴۰۲
۸۰.۵۱ ت
Jan 15, 2024
$0.001509
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۴.۲۴ ت
Jan 09, 2024
$0.001637
۱۳ دی ۱۴۰۲
۹۰.۰۶ ت
Jan 03, 2024
$0.001761
۰۷ دی ۱۴۰۲
۸۸.۴۰ ت
Dec 28, 2023
$0.001747
۰۱ دی ۱۴۰۲
۸۱.۱۵ ت
Dec 22, 2023
$0.001621
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۸۱.۵۸ ت
Dec 16, 2023
$0.001606
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۸۳.۰۲ ت
Dec 10, 2023
$0.001643
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۸۰.۶۵ ت
Dec 04, 2023
$0.001596
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۷۳.۵۷ ت
Nov 28, 2023
$0.001448
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۶۹.۱۲ ت
Nov 22, 2023
$0.001353
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۸۲.۹۱ ت
Nov 16, 2023
$0.001619
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۷۸.۴۱ ت
Nov 10, 2023
$0.001520
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۷۶.۸۹ ت
Nov 04, 2023
$0.001482
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۷۳.۶۹ ت
Oct 29, 2023
$0.001411
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۷۲.۶۰ ت
Oct 23, 2023
$0.001432
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۷۱.۷۵ ت
Oct 17, 2023
$0.001414
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۷۴.۹۵ ت
Oct 11, 2023
$0.001417
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۷۰.۸۹ ت
Oct 05, 2023
$0.001409
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۶۶.۰۳ ت
Sep 29, 2023
$0.001333
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۶۶.۴۸ ت
Sep 23, 2023
$0.001327