تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SLERF 2.0 از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000191
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000191
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000191
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000169
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000169
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000169
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000169
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000169
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000169
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000169
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000169
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000169
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000169
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000169
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000169
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000169
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000169
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000169
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000196
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000196
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000196
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000196
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000196
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000196
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000196
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000196
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000196
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000197
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000197
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000197
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000188
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000188
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000188
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000188
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000188
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000188
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000185
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000185
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000185
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۴ ت
Jun 24, 2024
$0.000185
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000185
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000185
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۶ ت
Jun 23, 2024
$0.000185
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000185
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000185
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000185
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000185
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۷ ت
Jun 20, 2024
$0.000185
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۷ ت
Jun 20, 2024
$0.000185
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000185