تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Slepe از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000111
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000111
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000111
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000117
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000120
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000120
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000117
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000116
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000117
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000107
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000104
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000101
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000110
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۲ ت
Jul 18, 2024
$0.000090
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000090
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000089
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000088
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000088
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000088
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000090
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000090
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000089
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000086
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000086
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000086
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000082
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000079
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000079
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000079
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000079
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000079
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000079
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000079
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000078
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000078
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000078
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000092
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000095
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000097
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000094
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000094
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000095
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000095
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000095
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000094
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000094
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000083
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000083
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000083
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000079