تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Skillchain از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000999
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶۳.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.006000
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶۹.۳۴ ت
Jul 03, 2024
$0.005990
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶۶.۲۷ ت
Jun 29, 2024
$0.005979
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۶.۷۶ ت
Jun 25, 2024
$0.005986
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۵.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$0.005986
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۱.۳۱ ت
Jun 17, 2024
$0.005986
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۳.۱۶ ت
Jun 13, 2024
$0.005988
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۳.۸۹ ت
Jun 09, 2024
$0.005988
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۹.۶۸ ت
Jun 05, 2024
$0.005990
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۲.۴۰ ت
Jun 01, 2024
$0.005984
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۵.۴۹ ت
May 28, 2024
$0.005985
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۸.۵۵ ت
May 24, 2024
$0.005987
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۵.۷۱ ت
May 20, 2024
$0.005988
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۲.۰۴ ت
May 16, 2024
$0.005992
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۴.۲۴ ت
May 12, 2024
$0.005989
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۸.۵۵ ت
May 08, 2024
$0.005991
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۶.۰۹ ت
May 04, 2024
$0.004312
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۵.۲۰ ت
Apr 30, 2024
$0.004308
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۴.۵۶ ت
Apr 26, 2024
$0.004309
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۷.۳۰ ت
Apr 22, 2024
$0.004401
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۶.۹۲ ت
Apr 18, 2024
$0.002190
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۲.۴۸ ت
Apr 14, 2024
$0.002192
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۲.۱۶ ت
Apr 10, 2024
$0.002189
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۱.۲۹ ت
Apr 06, 2024
$0.006492
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۹.۴۲ ت
Apr 02, 2024
$0.006492
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵.۳۴ ت
Mar 29, 2024
$0.002190
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۵.۱۵ ت
Mar 25, 2024
$0.006401
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۱.۹۹ ت
Mar 21, 2024
$0.001500
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۷.۲۴ ت
Mar 17, 2024
$0.001459
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۰.۱۵ ت
Mar 13, 2024
$0.002180
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۰.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.002184
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۱.۶۹ ت
Mar 05, 2024
$0.002183
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۹.۱۱ ت
Mar 01, 2024
$0.002180
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۴.۱۵ ت
Feb 26, 2024
$0.003559
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۲.۶۷ ت
Feb 22, 2024
$0.001100
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۷.۰۶ ت
Feb 18, 2024
$0.002090
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۹.۳۳ ت
Feb 14, 2024
$0.001801
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۸.۸۰ ت
Feb 10, 2024
$0.001800
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۹۹.۴۸ ت
Feb 06, 2024
$0.001797
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۴.۸۳ ت
Feb 02, 2024
$0.001799
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۲.۴۲ ت
Jan 29, 2024
$0.001799
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۹.۹۰ ت
Jan 25, 2024
$0.001799
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۶.۷۹ ت
Jan 21, 2024
$0.001798
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹۳.۹۶ ت
Jan 17, 2024
$0.001759
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹۲.۳۲ ت
Jan 13, 2024
$0.001759
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۰.۶۲ ت
Jan 09, 2024
$0.001761
۱۵ دی ۱۴۰۲
۹۰.۸۳ ت
Jan 05, 2024
$0.001761
۱۱ دی ۱۴۰۲
۹۰.۰۸ ت
Jan 01, 2024
$0.001759
۰۷ دی ۱۴۰۲
۸۹.۱۲ ت
Dec 28, 2023
$0.001761