تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sir از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۱.۸۱ ت
Jul 13, 2024
$0.024990
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۴.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$0.023517
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۳.۲۰ ت
Jul 12, 2024
$0.025555
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۴.۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.025410
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۴.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.023275
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۲.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.023540
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۰.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.023540
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۸.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.023540
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۴.۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.023365
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۱.۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.022512
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۴.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.022512
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۶.۸۹ ت
Jul 08, 2024
$0.022512
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۲.۹۶ ت
Jul 07, 2024
$0.022512
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۴.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.022512
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۶.۲۵ ت
Jul 06, 2024
$0.022512
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۰.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.021124
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۸.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.021124
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۲.۹۸ ت
Jul 05, 2024
$0.023475
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۹.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.024287
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۴.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.025344
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۲.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.025344
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۴.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.025702
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۰.۶۱ ت
Jul 02, 2024
$0.025702
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۳.۴۴ ت
Jul 02, 2024
$0.027289
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۱.۸۵ ت
Jul 01, 2024
$0.027636
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۶.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.027532
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۳.۸۵ ت
Jun 30, 2024
$0.027532
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۷.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.027293
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۴.۹۸ ت
Jun 29, 2024
$0.027424
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۹.۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.028387
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۹.۲۳ ت
Jun 28, 2024
$0.027945
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۸.۷۰ ت
Jun 28, 2024
$0.028238
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۲.۲۴ ت
Jun 27, 2024
$0.025691
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۳.۳۹ ت
Jun 27, 2024
$0.025991
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۶.۱۲ ت
Jun 26, 2024
$0.028063
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۶.۰۳ ت
Jun 26, 2024
$0.025795
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۱.۹۹ ت
Jun 25, 2024
$0.027276
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۷.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.027057
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۲.۸۷ ت
Jun 24, 2024
$0.027057
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۲.۸۶ ت
Jun 24, 2024
$0.026008
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۹.۹۳ ت
Jun 23, 2024
$0.028488
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۷.۵۲ ت
Jun 23, 2024
$0.028488
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۴.۰۳ ت
Jun 22, 2024
$0.027698
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۹.۳۵ ت
Jun 22, 2024
$0.027791
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۱.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.027791
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۸۹.۴۱ ت
Jun 21, 2024
$0.028424
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۷۹.۰۷ ت
Jun 20, 2024
$0.028424
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۷۸.۱۸ ت
Jun 20, 2024
$0.028416
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۸۱.۶۹ ت
Jun 19, 2024
$0.028416
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۹۶.۶۷ ت
Jun 19, 2024
$0.028649