تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۱۱۶.۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.291456
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۵۲۸.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.355217
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۲۶۵.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.361138
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۱۵۷.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.329038
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۵۸۵.۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.384968
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۸۹.۸۱ ت
Jun 21, 2024
$0.332960
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۵۳۴.۵۳ ت
Jun 17, 2024
$0.349902
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۲۰۳.۰۴ ت
Jun 13, 2024
$0.308656
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۶۸۵.۲۶ ت
Jun 09, 2024
$0.333131
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۸۷۷.۰۵ ت
Jun 05, 2024
$0.340515
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۶۳۴.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.316436
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۷۶۰.۰۲ ت
May 28, 2024
$0.411599
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۷۵۰.۵۰ ت
May 24, 2024
$0.356430
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۲۰۰.۰۹ ت
May 20, 2024
$0.356928
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۵۰.۵۸ ت
May 16, 2024
$0.417900
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۷۶۱.۷۷ ت
May 12, 2024
$0.423588
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۹۶۷.۱۷ ت
May 08, 2024
$0.470907
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹,۳۴۴.۷۱ ت
May 04, 2024
$0.475580
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹,۶۳۷.۳۸ ت
Apr 30, 2024
$0.481525
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۸۹۵.۳۴ ت
Apr 26, 2024
$0.531967
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۸۱۴.۸۱ ت
Apr 22, 2024
$0.548680
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۱۳۵.۸۹ ت
Apr 18, 2024
$0.508872
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۶۰۳.۳۶ ت
Apr 14, 2024
$0.425678
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۰,۸۴۸.۹۱ ت
Apr 10, 2024
$0.629069
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۰۱۷.۳۳ ت
Apr 06, 2024
$0.662942
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۹,۸۱۹.۹۹ ت
Apr 02, 2024
$0.631482
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۸,۵۸۷.۶۵ ت
Mar 29, 2024
$0.624410
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۹۰۷.۷۹ ت
Mar 25, 2024
$0.678855
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۵۵۹.۳۵ ت
Mar 21, 2024
$0.547452
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۱۴۵.۵۸ ت
Mar 17, 2024
$0.520994
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷,۶۹۰.۳۳ ت
Mar 13, 2024
$0.631371
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۳۵۳.۵۹ ت
Mar 09, 2024
$0.775565
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۰,۶۱۶.۹۷ ت
Mar 05, 2024
$0.673363
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۹,۵۸۰.۴۲ ت
Mar 01, 2024
$0.668588
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۸۹۷.۴۰ ت
Feb 26, 2024
$0.817776
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۰,۲۵۱.۸۸ ت
Feb 22, 2024
$0.706520
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۱,۵۱۸.۷۵ ت
Feb 18, 2024
$0.741432
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵,۷۲۱.۶۵ ت
Feb 14, 2024
$0.647665
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۸,۳۱۳.۶۷ ت
Feb 10, 2024
$0.880599
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۰,۰۶۹.۲۷ ت
Feb 06, 2024
$0.904749
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶۰,۳۳۱.۹۵ ت
Feb 02, 2024
$1.03
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۹,۳۶۵.۴۰ ت
Jan 29, 2024
$0.867497
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۸,۵۱۷.۲۲ ت
Jan 25, 2024
$0.873829
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۱,۰۵۳.۸۳ ت
Jan 21, 2024
$0.948788
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۶,۸۴۸.۸۱ ت
Jan 17, 2024
$0.877318
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۴,۳۸۲.۶۵ ت
Jan 13, 2024
$0.845899
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۲,۴۷۹.۵۰ ت
Jan 09, 2024
$0.825670
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۱,۳۲۶.۱۲ ت
Jan 05, 2024
$0.801476
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۰,۳۸۵.۸۸ ت
Jan 01, 2024
$0.788909
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۵,۵۷۲.۱۱ ت
Dec 28, 2023
$0.900670