تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SimSol از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۸.۷۱ ت
Jul 23, 2024
$0.000149
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۸.۹۵ ت
Jul 23, 2024
$0.000154
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷.۹۳ ت
Jul 22, 2024
$0.000137
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷.۹۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000137
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷.۹۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000137
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷.۸۸ ت
Jul 22, 2024
$0.000137
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000137
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000137
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000137
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000137
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۸ ت
Jul 20, 2024
$0.000137
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000137
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000137
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000137
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000137
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000133
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000133
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000132
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000132
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000133
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000133
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000133
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000133
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000135
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000135
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000135
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000135
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000135
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000137
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000137
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000123
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000123
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000123
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000124
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000123
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000123
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000123
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000124
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000124
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000124
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000124
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000124
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000124
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000124
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000125
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000126

افزودن تراکنش

SimSol

SIMSOL

  • SIMSOL
  • IRT
  • USD