تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Simpson از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 23, 2024
$0.0000000000006
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 23, 2024
$0.0000000000006
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 22, 2024
$0.0000000000006
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 22, 2024
$0.0000000000005
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 22, 2024
$0.0000000000006
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 22, 2024
$0.0000000000006
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000000006
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000000006
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000000007
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000000007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000000007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000000007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000000006
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000000005
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000000006
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000000006
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000000006
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000000006
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000000006
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000000004
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000005
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000005
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000005
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000004
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000004
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000003
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000003

افزودن تراکنش

Simpson

TRUMP

  • TRUMP
  • IRT
  • USD