تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Silly Goose از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۷۹.۶۵ ت
Jul 25, 2024
$0.001356
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۷۴.۱۷ ت
Jul 24, 2024
$0.001275
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۶۸.۱۲ ت
Jul 24, 2024
$0.001168
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۶.۱۸ ت
Jul 23, 2024
$0.001304
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۷.۱۴ ت
Jul 23, 2024
$0.001329
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۶.۹۲ ت
Jul 22, 2024
$0.001327
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۸۱.۲۴ ت
Jul 22, 2024
$0.001413
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۲.۷۷ ت
Jul 21, 2024
$0.001612
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰.۴۵ ت
Jul 21, 2024
$0.001925
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۴۰ ت
Jul 20, 2024
$0.001680
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۷۴ ت
Jul 20, 2024
$0.001674
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۱۷ ت
Jul 19, 2024
$0.001506
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۳۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001284
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۴۹ ت
Jul 18, 2024
$0.001375
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۳۰ ت
Jul 18, 2024
$0.001353
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۴۸ ت
Jul 17, 2024
$0.001408
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۸۸ ت
Jul 17, 2024
$0.001376
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۳۲ ت
Jul 16, 2024
$0.001349
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۰۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001398
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.001347
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.001355
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.001365
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۶۲ ت
Jul 14, 2024
$0.001318
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.001299
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.001270
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.001225
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۴۸ ت
Jul 12, 2024
$0.001283
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.001466
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.001387
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001498
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001460
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.001353
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.001438
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۴۰ ت
Jul 08, 2024
$0.001480
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.001354
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001466
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.001604
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۲۸ ت
Jul 06, 2024
$0.001471
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۶۰ ت
Jul 06, 2024
$0.001400
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۸۹ ت
Jul 05, 2024
$0.001483
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.001548
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷.۵۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001742
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.001703
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰.۰۰ ت
Jul 03, 2024
$0.001784
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۷۶ ت
Jul 03, 2024
$0.001974
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۶۴ ت
Jul 02, 2024
$0.002030
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۳۴ ت
Jul 02, 2024
$0.001971
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001899
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001998
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.002219

افزودن تراکنش

Silly Goose

GOO

  • GOO
  • IRT
  • USD