تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Shib1 از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000277
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000277
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000277
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000277
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000290
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000290
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000290
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000290
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000290
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000290
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000283
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000283
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000283
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000283
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۳۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000283
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000283
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000255
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۹۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000255
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000255
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۹۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000255
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000255
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۹۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000255
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000255
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000248
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000248
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000248
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000248
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000248
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000248
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000248
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000248
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000248
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000248
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000255
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000254
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000256
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000256
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000256
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000256
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۸۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000269
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000269
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000269
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۴۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000258
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۳۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000258
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000225
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000225
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000225
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000225
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000247
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000247