تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Shadows از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۲۴.۰۳ ت
Jul 23, 2024
$0.003859
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$0.003850
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱۷.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.003717
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.003613
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۷.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$0.003589
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$0.003841
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۴۱ ت
Jun 29, 2024
$0.003810
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۵۱ ت
Jun 25, 2024
$0.003795
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۵۴ ت
Jun 21, 2024
$0.003912
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۴.۴۰ ت
Jun 17, 2024
$0.003994
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۲.۸۶ ت
Jun 13, 2024
$0.003948
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۸.۶۱ ت
Jun 09, 2024
$0.004037
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۱.۳۵ ت
Jun 05, 2024
$0.004134
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۱.۱۱ ت
Jun 01, 2024
$0.004094
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۱.۹۶ ت
May 28, 2024
$0.004191
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۹.۴۱ ت
May 24, 2024
$0.004112
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۳.۲۸ ت
May 20, 2024
$0.003590
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۹.۴۲ ت
May 16, 2024
$0.003564
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۱.۲۵ ت
May 12, 2024
$0.003473
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۷.۸۸ ت
May 08, 2024
$0.003542
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۳.۰۵ ت
May 04, 2024
$0.003615
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۷.۴۵ ت
Apr 30, 2024
$0.003695
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۶۹ ت
Apr 26, 2024
$0.003652
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۸.۰۵ ت
Apr 22, 2024
$0.003647
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۶.۶۲ ت
Apr 18, 2024
$0.003527
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۶.۵۷ ت
Apr 14, 2024
$0.003545
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۳.۸۵ ت
Apr 10, 2024
$0.003909
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۴.۸۲ ت
Apr 06, 2024
$0.003773
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۶.۵۱ ت
Apr 02, 2024
$0.003909
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۴.۰۸ ت
Mar 29, 2024
$0.003949
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۹.۰۴ ت
Mar 25, 2024
$0.003872
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۰.۰۷ ت
Mar 21, 2024
$0.003916
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۴.۴۲ ت
Mar 17, 2024
$0.003921
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۴.۱۸ ت
Mar 13, 2024
$0.004258
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۰.۷۹ ت
Mar 09, 2024
$0.004196
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۱.۵۷ ت
Mar 05, 2024
$0.004004
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۴.۲۹ ت
Mar 01, 2024
$0.003788
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۷.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$0.003620
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۰.۳۰ ت
Feb 22, 2024
$0.003515
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۹.۳۷ ت
Feb 18, 2024
$0.003381
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۰.۷۱ ت
Feb 14, 2024
$0.003276
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۳.۴۹ ت
Feb 10, 2024
$0.003162
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۷.۲۱ ت
Feb 06, 2024
$0.003021
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۶.۲۸ ت
Feb 02, 2024
$0.003026
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۰.۲۶ ت
Jan 29, 2024
$0.002992
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۵.۱۷ ت
Jan 25, 2024
$0.002974
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۹.۴۰ ت
Jan 21, 2024
$0.003148
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۷۲.۷۵ ت
Jan 17, 2024
$0.003235
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۶۷.۲۰ ت
Jan 13, 2024
$0.003186
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۵۶.۸۶ ت
Jan 09, 2024
$0.003048

افزودن تراکنش

Shadows

DOWS

  • DOWS
  • IRT
  • USD