تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت /send از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000162
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000163
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000164
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000167
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000163
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000161
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000160
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000162
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000162
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000162
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000161
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000185
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000188
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000185
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000192
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000198
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000203
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000210
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000233
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000233
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۱۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000247
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000260
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000270
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۴۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000272
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.000275
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000288
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000291
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000292
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000295
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۹۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000269
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000269
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۱۰ ت
Jun 18, 2024
$0.000272
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۱۹ ت
Jun 17, 2024
$0.000275
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۷۵ ت
Jun 16, 2024
$0.000285
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۷۳ ت
Jun 15, 2024
$0.000282
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۷۴ ت
Jun 14, 2024
$0.000282
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۷۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000300
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۴۷ ت
Jun 12, 2024
$0.000295
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۷۴ ت
Jun 11, 2024
$0.000332
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۲۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000308
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۲۸ ت
Jun 09, 2024
$0.000309
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۲۲ ت
Jun 08, 2024
$0.000308
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۵۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000315
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۴۹ ت
Jun 06, 2024
$0.000332
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۲۲ ت
Jun 05, 2024
$0.000329
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۴۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000329
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۴۰ ت
Jun 03, 2024
$0.000311
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۲۵ ت
Jun 02, 2024
$0.000313
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۸۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000320
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۴۲ ت
May 31, 2024
$0.000327