تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Secure Cash از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

9.27%
$0.032968
۱,۹۲۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۳۷۳ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $4,781
سکه در گردش 127,144 SCSX
ارزش بازار رقیق شده $9,890
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۴۳.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.041596
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۶۵.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.039032
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۲.۵۳ ت
Jul 03, 2024
$0.017396
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۹.۳۳ ت
Jun 29, 2024
$0.017455
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۹.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.017450
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۹.۷۲ ت
Jun 21, 2024
$0.017156
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۲.۷۷ ت
Jun 17, 2024
$0.018279
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۹.۴۷ ت
Jun 13, 2024
$0.017625
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۴۲.۴۶ ت
Jun 09, 2024
$0.019333
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۵۳.۸۰ ت
Jun 05, 2024
$0.019765
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۹.۶۳ ت
Jun 01, 2024
$0.018673
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۱.۰۲ ت
May 28, 2024
$0.018553
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۶۸ ت
May 24, 2024
$0.018494
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۸۵.۳۲ ت
May 20, 2024
$0.018272
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۲۹.۳۰ ت
May 16, 2024
$0.065182
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۲۶.۹۶ ت
May 12, 2024
$0.062924
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۳۹.۸۰ ت
May 08, 2024
$0.064047
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۴۱.۸۶ ت
May 04, 2024
$0.062263
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۸۴.۴۹ ت
Apr 30, 2024
$0.061487
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۶۰.۲۱ ت
Apr 26, 2024
$0.076278
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۳۷.۷۳ ت
Apr 22, 2024
$0.075645
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۹۸۳.۸۶ ت
Apr 18, 2024
$0.074295
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۳۴۸.۲۵ ت
Apr 14, 2024
$0.076904
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶,۳۶۳.۵۷ ت
Apr 10, 2024
$0.097998
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵,۸۸۵.۰۳ ت
Apr 06, 2024
$0.090694
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۰۱.۷۶ ت
Apr 02, 2024
$0.098350
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۰۱.۶۵ ت
Mar 29, 2024
$0.100352
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۶۸۰.۶۰ ت
Mar 25, 2024
$0.092018
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۶۸۶.۰۹ ت
Mar 21, 2024
$0.092756
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۶۷۶.۶۱ ت
Mar 17, 2024
$0.094956
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵,۹۱۳.۶۸ ت
Mar 13, 2024
$0.099063
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵,۵۰۰.۰۴ ت
Mar 09, 2024
$0.092023
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵,۵۱۵.۱۷ ت
Mar 05, 2024
$0.091432
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۲۳.۶۵ ت
Mar 01, 2024
$0.081480
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۶۲.۳۷ ت
Feb 26, 2024
$0.070837
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۶۳.۷۶ ت
Feb 22, 2024
$0.050266
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۸۴۰.۹۵ ت
Feb 18, 2024
$0.050733
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۱۹.۱۹ ت
Feb 14, 2024
$0.047488
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۸۰۸.۵۴ ت
Feb 10, 2024
$0.069417
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳,۵۴۲.۶۷ ت
Feb 06, 2024
$0.064015
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳,۶۸۵.۶۶ ت
Feb 02, 2024
$0.063276
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۹۰۴.۸۵ ت
Jan 29, 2024
$0.051047
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۶۴.۴۶ ت
Jan 25, 2024
$0.010166
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۶۹.۹۱ ت
Jan 21, 2024
$0.008732
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۹۹.۹۰ ت
Jan 17, 2024
$0.009361
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۹۶.۶۵ ت
Jan 13, 2024
$0.011371
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۲۲.۶۴ ت
Jan 09, 2024
$0.006271
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۱۷.۴۵ ت
Jan 05, 2024
$0.006156
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۰۳.۴۸ ت
Jan 01, 2024
$0.005928
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۹۴.۰۶ ت
Dec 28, 2023
$0.005811