تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SeChain از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۴۰۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.0000005
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۲۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.0000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۸۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.0000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۳۲۱ ت
Jul 03, 2024
$0.0000004
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۷۲۳۳ ت
Jun 29, 2024
$0.0000004
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۱۴۸۷ ت
Jun 25, 2024
$0.0000006
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۲۶۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.0000003
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۴۰۰۰۳ ت
Jun 17, 2024
$0.0000006
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۶۸۲۳ ت
Jun 13, 2024
$0.0000006
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۹۵۷ ت
Jun 09, 2024
$0.0000008
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۴۱۶۵۱ ت
Jun 05, 2024
$0.0000007
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۴۸۸۱۹ ت
Jun 01, 2024
$0.0000008
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۳۵۷۵۵ ت
May 28, 2024
$0.0000006
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۶۶۷ ت
May 24, 2024
$0.0000002
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۷۴۰ ت
May 20, 2024
$0.0000001
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۱۷۶ ت
May 16, 2024
$0.0000002
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۰۸۳ ت
May 12, 2024
$0.0000002
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۶۳۹ ت
May 08, 2024
$0.0000002
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۹۱۷ ت
May 04, 2024
$0.0000001
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۱۳۱ ت
Apr 30, 2024
$0.0000002
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۴۸۹ ت
Apr 26, 2024
$0.0000004
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۶۵۵ ت
Apr 22, 2024
$0.0000004
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۵۴۶ ت
Apr 18, 2024
$0.0000003
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۷۳۵ ت
Apr 14, 2024
$0.0000004
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۳۸۹۸۸ ت
Apr 10, 2024
$0.0000006
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۳۹۹۴۴ ت
Apr 06, 2024
$0.0000006
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۳۴۳۲۴ ت
Apr 02, 2024
$0.0000005
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۳۸۵۰۲ ت
Mar 29, 2024
$0.0000006
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۴۴۹۸۸ ت
Mar 25, 2024
$0.0000007
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۳۹۶۰۷ ت
Mar 21, 2024
$0.0000006
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۴۸۲۲۶ ت
Mar 17, 2024
$0.0000008
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۶۵۱۲۷ ت
Mar 13, 2024
$0.000001
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۶۶۵۳۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000001
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۲۹۳۰۴ ت
Mar 05, 2024
$0.0000004
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۳۱۴۶۵ ت
Mar 01, 2024
$0.0000005
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۳۶۶۶۹ ت
Feb 26, 2024
$0.0000006
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۳۰۲۲۵ ت
Feb 22, 2024
$0.0000005
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۲۱۵۸۷ ت
Feb 18, 2024
$0.0000003
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۵۶۳ ت
Feb 14, 2024
$0.0000002
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۱۷۰ ت
Feb 10, 2024
$0.0000002
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۹۷۵ ت
Feb 06, 2024
$0.0000002
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۵۸۴ ت
Feb 02, 2024
$0.0000002
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۶۵۱ ت
Jan 29, 2024
$0.0000002
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۷۵۸ ت
Jan 25, 2024
$0.0000002
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۸۹۷ ت
Jan 21, 2024
$0.0000002
۲۷ دی ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۷۰۵ ت
Jan 17, 2024
$0.0000002
۲۳ دی ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۴۲۴ ت
Jan 13, 2024
$0.0000002
۱۹ دی ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۳۹۳ ت
Jan 09, 2024
$0.0000002
۱۵ دی ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۳۷۲ ت
Jan 05, 2024
$0.0000002
۱۱ دی ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۰۳۰ ت
Jan 01, 2024
$0.0000002