تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Seamans Token از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۰۶۰.۰۲ ت
Jul 15, 2024
$1.30
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۴۷۳.۲۸ ت
Jul 15, 2024
$1.32
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۲۶۰.۷۴ ت
Jul 14, 2024
$1.44
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۹۷۶.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$1.49
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۴۶۰.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$1.60
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۹,۴۶۱.۱۵ ت
Jul 13, 2024
$1.70
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۹۶۹.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$1.90
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸,۶۰۲.۹۶ ت
Jul 12, 2024
$2.01
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲,۶۴۶.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$2.09
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵,۶۰۸.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$2.13
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۵۰۴.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$2.27
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۵۳۹.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$2.23
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷,۹۰۳.۳۲ ت
Jul 09, 2024
$2.15
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۶۹۶.۰۶ ت
Jul 09, 2024
$1.42
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۱۶۲.۵۰ ت
Jul 08, 2024
$0.923701
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۰۶۹.۴۴ ت
Jul 08, 2024
$0.903732
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۶۴۸.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.925953
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۰۶۹.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$1.09
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳,۴۶۲.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$1.37
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۲۸۲.۵۹ ت
Jul 06, 2024
$1.84
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۴۳۸.۶۷ ت
Jul 05, 2024
$2.39
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸,۴۱۷.۷۵ ت
Jul 05, 2024
$2.72
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵,۴۸۴.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$3.65
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹۷,۳۹۹.۸۴ ت
Jul 04, 2024
$4.81
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵۱,۳۳۷.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$5.70
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰۲,۵۵۳.۳۹ ت
Jul 03, 2024
$6.52
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶۷,۴۱۱.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$7.55
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۹۷,۸۷۳.۷۷ ت
Jul 02, 2024
$16.08
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴۶,۶۲۴.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$15.28
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۵,۳۶۹.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$19.12
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹۴۲,۳۸۰.۳۴ ت
Jun 30, 2024
$15.13
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۶,۹۳۲.۴۸ ت
Jun 30, 2024
$19.20
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۴,۶۶۲.۰۱ ت
Jun 29, 2024
$19.28
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۶,۷۸۲.۴۴ ت
Jun 29, 2024
$19.20
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۰,۷۶۵.۹۵ ت
Jun 28, 2024
$19.03
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۹,۹۳۴.۱۰ ت
Jun 28, 2024
$19.00
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۲,۰۱۶.۶۸ ت
Jun 27, 2024
$19.03
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۰,۷۲۴.۴۲ ت
Jun 27, 2024
$19.05
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۲,۲۰۸.۰۲ ت
Jun 26, 2024
$19.06
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۸,۲۰۲.۴۷ ت
Jun 26, 2024
$19.03
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۵,۵۲۶.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$19.12
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۹,۸۱۳.۳۸ ت
Jun 25, 2024
$19.09
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۳,۵۸۲.۱۸ ت
Jun 24, 2024
$19.21
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۶,۹۹۷.۶۰ ت
Jun 24, 2024
$19.13
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۸,۸۵۰.۴۹ ت
Jun 23, 2024
$19.08
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۳,۱۳۸.۱۲ ت
Jun 23, 2024
$19.12
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۴,۹۲۵.۷۷ ت
Jun 22, 2024
$19.12
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۳,۳۱۶.۳۷ ت
Jun 22, 2024
$19.09
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۸,۸۸۹.۵۱ ت
Jun 21, 2024
$19.16
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۸,۵۹۷.۴۶ ت
Jun 21, 2024
$19.15