تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Score Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۸۰۱۲۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000011
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۸۵۴۹۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000011
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۸۹۷۹۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000011
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۷۱۳۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۸۲۸۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۰۷۹۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000006
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۸۶۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۳۶۱۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000007
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۰۰۳۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000007
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۲۸۷۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000007
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۴۹۶۰۶۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000008
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۵۷۴۳۶۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000009
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۳۷۷۷۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000010
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۸۸۷۳۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000011
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۱۳۷۶۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000012
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۷۴۹۴۷۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000012
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۹۳۹۹۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000011
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۷۳۷۵۳ ت
May 29, 2024
$0.000011
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۴۸۹۲۴ ت
May 26, 2024
$0.000011
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۶۴۸۸۴۵ ت
May 23, 2024
$0.000011
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۵۴۵۹۰ ت
May 20, 2024
$0.000011
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۶۷۰۸۷ ت
May 17, 2024
$0.000011
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۶۵۲۴۶ ت
May 14, 2024
$0.000011
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۷۲۹۰۵ ت
May 11, 2024
$0.000012
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۶۵۰۲۰ ت
May 08, 2024
$0.000014
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۸۳۶۴۰ ت
May 05, 2024
$0.000012
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۶۶۵۷۴۰ ت
May 02, 2024
$0.000010
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۰۴۹۷۲ ت
Apr 29, 2024
$0.000011
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۶۳۱۲۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000011
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۴۶۵۱۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000012
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۵۳۵۶۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000011
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۷۵۴۵۸۰ ت
Apr 17, 2024
$0.000011
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۳۲۳۱۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000011
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۶۴۲۳۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000014
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۴۰۹۷۵۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000006
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۴۵۳۸۴۱ ت
Apr 05, 2024
$0.000006
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۴۵۸۰۳۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000007
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۵۰۹۶۷۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000008
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۵۶۶۵۵۱ ت
Mar 27, 2024
$0.000009
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۳۳۷۱۲ ت
Mar 24, 2024
$0.000010
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴.۳۱ ت
Mar 21, 2024
$0.000070
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴.۰۸ ت
Mar 18, 2024
$0.000067
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴.۳۷ ت
Mar 15, 2024
$0.000072
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳.۷۶ ت
Mar 12, 2024
$0.000063
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000059
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۳ ت
Mar 06, 2024
$0.000059
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳.۳۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000056
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵.۸۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000100
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵.۲۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000091
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵.۴۱ ت
Feb 23, 2024
$0.000094