تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Safegem از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 22, 2024
$0.000000000005
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000000000005
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000000000004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000000000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000000000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000000000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000000000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000000000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000000000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000000000005
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000000000005
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000000000005
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000000000005
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000000000005
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 10, 2024
$0.000000000006
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000000000006
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000000000006
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000000000005
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
May 29, 2024
$0.000000000005
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
May 26, 2024
$0.000000000006
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
May 23, 2024
$0.000000000006
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
May 20, 2024
$0.000000000005
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
May 17, 2024
$0.000000000005
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
May 14, 2024
$0.000000000006
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۳ ت
May 11, 2024
$0.000000000005
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 08, 2024
$0.000000000009
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
May 05, 2024
$0.000000000009
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
May 02, 2024
$0.000000000009
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 29, 2024
$0.00000000001
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 26, 2024
$0.00000000001
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 23, 2024
$0.00000000001
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000000000009
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 17, 2024
$0.00000000001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۸ ت
Apr 14, 2024
$0.00000000001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Apr 11, 2024
$0.00000000001
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Apr 08, 2024
$0.00000000001
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Apr 05, 2024
$0.00000000001
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000000000009
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 30, 2024
$0.00000000001
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 27, 2024
$0.00000000001
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 24, 2024
$0.00000000001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 21, 2024
$0.00000000001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 18, 2024
$0.00000000001
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۷ ت
Mar 15, 2024
$0.00000000001
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 12, 2024
$0.00000000001
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۶ ت
Mar 09, 2024
$0.00000000001
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000000000008
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Mar 03, 2024
$0.000000000008
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000000000008
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۰۰۴ ت
Feb 26, 2024
$0.000000000008

افزودن تراکنش

Safegem

GEMS

  • GEMS
  • IRT
  • USD