تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ryoshi Research از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵,۲۷۱.۷۲ ت
Jul 22, 2024
$0.090960
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵,۲۶۳.۱۷ ت
Jul 22, 2024
$0.091595
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۲۴.۳۱ ت
Jul 21, 2024
$0.090819
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۴۹.۷۰ ت
Jul 21, 2024
$0.091521
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۹۶.۱۸ ت
Jul 20, 2024
$0.090564
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۰۵.۳۹ ت
Jul 20, 2024
$0.091039
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۰۱.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.088140
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۱۹.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.088500
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۴۶.۴۰ ت
Jul 18, 2024
$0.089050
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۶۲.۵۹ ت
Jul 18, 2024
$0.087477
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۵۹.۳۱ ت
Jul 17, 2024
$0.089184
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۶۴.۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.088991
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۱۹.۰۰ ت
Jul 16, 2024
$0.088226
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۲۹.۲۶ ت
Jul 16, 2024
$0.090225
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۳۷.۴۵ ت
Jul 15, 2024
$0.086396
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۰۱.۹۸ ت
Jul 15, 2024
$0.083794
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۴۸.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.083033
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۶۷.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.082051
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۵۵.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.081863
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۳۴.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.080978
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۶۸.۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.079373
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۱۴.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.080176
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۸۸.۰۶ ت
Jul 11, 2024
$0.081676
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۲۱.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$0.080405
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۵۹.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.080540
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۶۷.۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.079150
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۳۷.۹۹ ت
Jul 09, 2024
$0.079972
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۷۹.۵۶ ت
Jul 09, 2024
$0.078549
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۲۹.۸۴ ت
Jul 08, 2024
$0.079201
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۶۶.۶۸ ت
Jul 08, 2024
$0.076328
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۰۴.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.078283
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۵۸.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.080167
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۷۱.۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.078614
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۴۱.۱۲ ت
Jul 06, 2024
$0.077774
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۱۶.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.077760
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۵۷.۳۱ ت
Jul 05, 2024
$0.081710
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۹۴.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.084113
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۳۷.۱۷ ت
Jul 04, 2024
$0.088057
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۳۸.۲۴ ت
Jul 03, 2024
$0.088232
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۰۵.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.090914
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۹۱.۷۸ ت
Jul 02, 2024
$0.091971
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۹۱.۶۵ ت
Jul 02, 2024
$0.091721
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۲۲.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$0.092385
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۷۵.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.091565
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۳۱.۵۰ ت
Jun 30, 2024
$0.090468
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۹۱.۵۵ ت
Jun 30, 2024
$0.090460
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۰۴.۴۰ ت
Jun 29, 2024
$0.091216
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۵۴.۷۳ ت
Jun 29, 2024
$0.090674
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۱۳.۴۲ ت
Jun 28, 2024
$0.092871
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۹۳.۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.092467

افزودن تراکنش

Ryoshi Research

RYOSHI

  • RYOSHI
  • IRT
  • USD