تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ROPE Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۲۶ ت
Jul 01, 2024
$0.003021
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶.۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.003021
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۲۷ ت
Jun 25, 2024
$0.003056
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۶.۱۷ ت
Jun 22, 2024
$0.003137
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۶.۰۱ ت
Jun 19, 2024
$0.003140
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۹.۰۷ ت
Jun 16, 2024
$0.003224
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۷.۶۸ ت
Jun 13, 2024
$0.003352
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۵.۵۶ ت
Jun 10, 2024
$0.003481
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۹۵ ت
Jun 07, 2024
$0.003540
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۰.۳۲ ت
Jun 04, 2024
$0.003564
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۴۷ ت
Jun 01, 2024
$0.003523
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۷.۱۶ ت
May 29, 2024
$0.003719
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۰۲ ت
May 26, 2024
$0.003617
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۹.۲۳ ت
May 23, 2024
$0.003641
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۵.۱۹ ت
May 20, 2024
$0.003454
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۹.۳۸ ت
May 17, 2024
$0.003406
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۳.۲۶ ت
May 14, 2024
$0.003262
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۰.۶۳ ت
May 11, 2024
$0.003274
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۱.۵۷ ت
May 08, 2024
$0.003276
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۳.۸۱ ت
May 05, 2024
$0.003008
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۳.۱۹ ت
May 02, 2024
$0.003127
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۰.۷۳ ت
Apr 29, 2024
$0.003462
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۷.۱۱ ت
Apr 26, 2024
$0.003250
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۰.۹۷ ت
Apr 23, 2024
$0.003992
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۷.۳۶ ت
Apr 20, 2024
$0.003417
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۲.۵۷ ت
Apr 17, 2024
$0.003494
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۴.۱۱ ت
Apr 14, 2024
$0.003510
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۰.۷۸ ت
Apr 11, 2024
$0.004474
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۷.۵۴ ت
Apr 08, 2024
$0.004500
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۴.۱۰ ت
Apr 05, 2024
$0.004072
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۴.۲۹ ت
Apr 02, 2024
$0.004032
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۳.۹۷ ت
Mar 30, 2024
$0.003611
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۳.۰۱ ت
Mar 27, 2024
$0.003785
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۶.۹۶ ت
Mar 24, 2024
$0.003982
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۷.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.004355
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۴.۴۱ ت
Mar 18, 2024
$0.004880
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۱.۰۶ ت
Mar 15, 2024
$0.005345
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۷.۵۷ ت
Mar 12, 2024
$0.004989
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۸.۹۴ ت
Mar 09, 2024
$0.005336
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۴.۲۶ ت
Mar 06, 2024
$0.007952
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۴.۷۵ ت
Mar 03, 2024
$0.003116
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۷.۳۶ ت
Feb 29, 2024
$0.003207
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۳.۳۸ ت
Feb 26, 2024
$0.003023
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۷.۷۴ ت
Feb 23, 2024
$0.002924
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۴.۷۳ ت
Feb 20, 2024
$0.003102
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۸.۵۴ ت
Feb 17, 2024
$0.003024
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۸.۹۱ ت
Feb 14, 2024
$0.003062
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۹.۵۶ ت
Feb 11, 2024
$0.003081
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۱.۱۷ ت
Feb 08, 2024
$0.002905
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۷.۶۰ ت
Feb 05, 2024
$0.003030