تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Retard از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000449
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۰۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000448
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000443
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000443
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000443
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000443
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000443
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000443
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000443
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000440
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000440
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000440
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000440
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000440
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000450
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000460
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000460
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000532
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.001456
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.001456
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.001456
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۸۱ ت
Jul 08, 2024
$0.001456
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۹۸ ت
Jul 08, 2024
$0.001456
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۴۴ ت
Jul 08, 2024
$0.001456
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۱۴ ت
Jul 08, 2024
$0.001456
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.001456
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001456
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001456
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001479
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.001479
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.001479
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۶۰ ت
Jul 06, 2024
$0.001479
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۲۷ ت
Jul 06, 2024
$0.001479
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.001479
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.001479
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۷۰ ت
Jul 05, 2024
$0.001479
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.001479
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۳۵ ت
Jul 04, 2024
$0.001595
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.001595
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.001595
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۴۹ ت
Jul 04, 2024
$0.001595
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.001595
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۳۲ ت
Jul 03, 2024
$0.001595
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۴۸ ت
Jul 03, 2024
$0.001607
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.002039
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴.۶۵ ت
Jul 02, 2024
$0.002181
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸.۳۵ ت
Jul 02, 2024
$0.002720
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸.۸۳ ت
Jul 02, 2024
$0.002720
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۱۹ ت
Jul 02, 2024
$0.002742
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.002761