تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت RetaFi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۶,۲۲۲.۴۱ ت
Jul 23, 2024
$1.13
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۰,۰۶۴.۱۷ ت
Jul 23, 2024
$1.20
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۹,۷۵۰.۶۹ ت
Jul 22, 2024
$1.20
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۱,۳۳۳.۲۷ ت
Jul 22, 2024
$1.23
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۰,۴۵۰.۶۶ ت
Jul 22, 2024
$1.21
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۸,۴۹۸.۷۸ ت
Jul 22, 2024
$1.19
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۳۸۳.۱۷ ت
Jul 21, 2024
$1.20
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۰۹۶.۷۲ ت
Jul 21, 2024
$1.25
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۹۸۲.۱۲ ت
Jul 21, 2024
$1.23
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۰۲۹.۲۴ ت
Jul 21, 2024
$1.27
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۴۷۵.۶۷ ت
Jul 20, 2024
$1.29
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۴۵۴.۱۳ ت
Jul 20, 2024
$1.28
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۵۵۴.۵۴ ت
Jul 20, 2024
$1.30
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۲۲۰.۴۵ ت
Jul 20, 2024
$1.29
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۶۷۶.۷۲ ت
Jul 19, 2024
$1.29
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۶۷۲.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$1.27
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۲۴۴.۲۰ ت
Jul 19, 2024
$1.26
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۵۰۰.۳۷ ت
Jul 19, 2024
$1.27
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۴۱۳.۳۴ ت
Jul 18, 2024
$1.27
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۳۲۳.۱۴ ت
Jul 18, 2024
$1.28
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۱۶۱.۸۴ ت
Jul 18, 2024
$1.34
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۷۲۸.۱۰ ت
Jul 18, 2024
$1.34
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۸۰۹.۲۶ ت
Jul 17, 2024
$1.34
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۲۸۱.۷۷ ت
Jul 17, 2024
$1.37
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۶۶۴.۹۵ ت
Jul 17, 2024
$1.37
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۷۸۶.۸۸ ت
Jul 17, 2024
$1.37
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۲۸۴.۲۳ ت
Jul 16, 2024
$1.36
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۵۰۷.۷۵ ت
Jul 16, 2024
$1.35
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۷۰۸.۶۶ ت
Jul 16, 2024
$1.39
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۹۱۹.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$1.39
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۵۹۹.۹۸ ت
Jul 15, 2024
$1.38
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۱۲۹.۱۸ ت
Jul 15, 2024
$1.37
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۳۲۴.۶۶ ت
Jul 15, 2024
$1.36
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۵۸۲.۳۳ ت
Jul 15, 2024
$1.37
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۰۳۵.۷۵ ت
Jul 14, 2024
$1.34
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۴۳۹.۷۱ ت
Jul 14, 2024
$1.36
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۳۵۰.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$1.35
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۲۹۲.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$1.34
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۸۹۴.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$1.35
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱,۴۴۶.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$1.40
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۶۰۳.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$1.38
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۰۱۲.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$1.35
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۱۳۸.۲۹ ت
Jul 12, 2024
$1.35
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۶۵۸.۱۲ ت
Jul 12, 2024
$1.45
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۳,۵۹۹.۶۴ ت
Jul 12, 2024
$1.42
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۷۲۴.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$1.49
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۵۵۴.۹۲ ت
Jul 11, 2024
$1.49
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸,۶۱۴.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$1.51
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۰۲۱.۸۲ ت
Jul 11, 2024
$1.44
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۵۵۲.۳۱ ت
Jul 11, 2024
$1.49

افزودن تراکنش

RetaFi

RTK

  • RTK
  • IRT
  • USD