تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Resistor AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000316
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000311
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000305
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000304
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000313
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000345
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000370
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000372
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000403
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000401
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000410
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000406
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000400
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000394
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000413
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۸۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000415
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000431
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000442
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000427
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000428
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000409
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۷۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000464
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۲۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000456
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000497
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000512
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۴۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000527
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۹۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000548
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000556
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000544
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۴۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000507
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۰۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000498
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000519
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000536
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۴۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000496
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000513
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۰۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000520
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000518
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000572
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۸۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000608
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۵۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000639
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۶۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000699
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000680
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۴۶ ت
Jun 24, 2024
$0.000662
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۴۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000668
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۱۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000689
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۳۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000681
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000665
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000732
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000755
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۶۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000735