تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت RamenSwap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.001304
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001311
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۱۴ ت
Jul 03, 2024
$0.001413
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.001392
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۲۹ ت
Jun 25, 2024
$0.001408
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۶۲ ت
Jun 21, 2024
$0.001440
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۶۷ ت
Jun 17, 2024
$0.001476
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۸.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.001502
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۴.۱۸ ت
Jun 09, 2024
$0.001593
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۴.۵۷ ت
Jun 05, 2024
$0.001620
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.001478
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۶.۷۲ ت
May 28, 2024
$0.001502
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۵۸ ت
May 24, 2024
$0.001504
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷.۰۵ ت
May 20, 2024
$0.001465
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸.۰۱ ت
May 16, 2024
$0.001498
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۸۰ ت
May 12, 2024
$0.001509
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۷۰ ت
May 08, 2024
$0.001490
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۹۳ ت
May 04, 2024
$0.001522
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۷۴ ت
Apr 30, 2024
$0.001539
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰.۱۲ ت
Apr 26, 2024
$0.001571
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۳۲ ت
Apr 22, 2024
$0.001521
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۶۲ ت
Apr 18, 2024
$0.001470
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۵.۱۱ ت
Apr 14, 2024
$0.001511
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۰.۷۷ ت
Apr 10, 2024
$0.001551
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۱.۴۳ ت
Apr 06, 2024
$0.001563
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۳۳ ت
Apr 02, 2024
$0.001559
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۶.۶۹ ت
Mar 29, 2024
$0.001565
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۵.۷۳ ت
Mar 25, 2024
$0.001550
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۷.۱۷ ت
Mar 21, 2024
$0.001585
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۸.۰۹ ت
Mar 17, 2024
$0.001473
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۵.۸۹ ت
Mar 13, 2024
$0.001438
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۸.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.001321
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۳.۶۸ ت
Mar 05, 2024
$0.001221
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۵۲ ت
Mar 01, 2024
$0.001174
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۷۴ ت
Feb 26, 2024
$0.001163
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۵.۳۲ ت
Feb 22, 2024
$0.001146
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۱.۸۸ ت
Feb 18, 2024
$0.001105
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۸.۶۳ ت
Feb 14, 2024
$0.001063
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۸.۴۳ ت
Feb 10, 2024
$0.001065
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۶.۷۷ ت
Feb 06, 2024
$0.001025
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۹۶.۲۲ ت
Feb 02, 2024
$0.001652
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۵.۴۹ ت
Jan 29, 2024
$0.001678
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۱.۱۹ ت
Jan 25, 2024
$0.001642
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۴.۴۰ ت
Jan 21, 2024
$0.001754
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹۴.۲۴ ت
Jan 17, 2024
$0.001764
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۹.۵۵ ت
Jan 13, 2024
$0.001706
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۹.۹۳ ت
Jan 09, 2024
$0.001748
۱۵ دی ۱۴۰۲
۹۳.۱۲ ت
Jan 05, 2024
$0.001806
۱۱ دی ۱۴۰۲
۹۰.۷۳ ت
Jan 01, 2024
$0.001772
۰۷ دی ۱۴۰۲
۹۱.۱۲ ت
Dec 28, 2023
$0.001800