تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Quiztok از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۹۱ ت
Jul 19, 2024
$0.001485
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.001505
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$0.001513
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.001399
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.001452
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۶۶ ت
Jun 29, 2024
$0.001463
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.001427
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۰۰ ت
Jun 21, 2024
$0.001430
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$0.001722
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۴.۹۸ ت
Jun 13, 2024
$0.001780
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹.۱۷ ت
Jun 09, 2024
$0.001847
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱.۴۶ ت
Jun 05, 2024
$0.001909
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۵.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.001963
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۴.۶۵ ت
May 28, 2024
$0.001986
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۹.۳۴ ت
May 24, 2024
$0.001706
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۸۳ ت
May 20, 2024
$0.001680
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۹۱ ت
May 16, 2024
$0.001734
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۲.۰۳ ت
May 12, 2024
$0.001677
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۶۹ ت
May 08, 2024
$0.001718
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰.۳۰ ت
May 04, 2024
$0.001787
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۹.۷۸ ت
Apr 30, 2024
$0.001783
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۳.۱۸ ت
Apr 26, 2024
$0.001776
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۰.۳۶ ت
Apr 22, 2024
$0.001997
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۴۳ ت
Apr 18, 2024
$0.001855
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۱.۲۵ ت
Apr 14, 2024
$0.001887
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳.۵۰ ت
Apr 10, 2024
$0.002363
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۹.۱۹ ت
Apr 06, 2024
$0.002299
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۴.۷۲ ت
Apr 02, 2024
$0.002453
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۲.۲۶ ت
Mar 29, 2024
$0.002302
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۷.۸۰ ت
Mar 25, 2024
$0.002232
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۸.۰۳ ت
Mar 21, 2024
$0.002088
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲.۷۷ ت
Mar 17, 2024
$0.002220
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۳.۲۹ ت
Mar 13, 2024
$0.002400
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۱.۷۳ ت
Mar 09, 2024
$0.002204
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۷.۸۶ ت
Mar 05, 2024
$0.002119
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۲.۵۵ ت
Mar 01, 2024
$0.001901
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۳.۱۳ ت
Feb 26, 2024
$0.001624
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۰.۷۲ ت
Feb 22, 2024
$0.001592
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۱.۲۳ ت
Feb 18, 2024
$0.001629
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۶.۷۲ ت
Feb 14, 2024
$0.001572
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۰.۳۴ ت
Feb 10, 2024
$0.001646
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۱.۲۱ ت
Feb 06, 2024
$0.001828
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸۹.۵۱ ت
Feb 02, 2024
$0.001536
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۴.۷۰ ت
Jan 29, 2024
$0.001488
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۵.۸۹ ت
Jan 25, 2024
$0.001547
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۳.۱۱ ت
Jan 21, 2024
$0.001544
۲۷ دی ۱۴۰۲
۸۵.۴۰ ت
Jan 17, 2024
$0.001599
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۵.۸۵ ت
Jan 13, 2024
$0.001636
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۷.۱۱ ت
Jan 09, 2024
$0.001693
۱۵ دی ۱۴۰۲
۸۹.۷۸ ت
Jan 05, 2024
$0.001741

افزودن تراکنش

Quiztok

QTCON

  • QTCON
  • IRT
  • USD