تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Qubit از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000150
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000144
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000147
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000156
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000170
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000169
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000167
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000175
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۲۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000172
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۷۰ ت
Jun 16, 2024
$0.000182
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000190
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۲۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000207
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۶۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000233
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۱۴ ت
Jun 04, 2024
$0.000205
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000195
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۵۲ ت
May 29, 2024
$0.000197
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۹۱ ت
May 26, 2024
$0.000208
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۹۴ ت
May 23, 2024
$0.000225
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.000222
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۶۷ ت
May 17, 2024
$0.000216
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۶۷ ت
May 14, 2024
$0.000230
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۷۶ ت
May 11, 2024
$0.000224
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۰۰ ت
May 08, 2024
$0.000211
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۰۳ ت
May 05, 2024
$0.000196
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۱۳ ت
May 02, 2024
$0.000196
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۰۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000215
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۰۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000219
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۹۲ ت
Apr 23, 2024
$0.000212
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۷۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000191
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۳۶ ت
Apr 17, 2024
$0.000185
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۹۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000186
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۲۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000234
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۹۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000233
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۹۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000230
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000227
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۹۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000240
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۵۵ ت
Mar 27, 2024
$0.000252
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۴۹ ت
Mar 24, 2024
$0.000249
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۸۱ ت
Mar 21, 2024
$0.000306
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۸۶ ت
Mar 18, 2024
$0.000329
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۲۹ ت
Mar 15, 2024
$0.000354
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۱۴ ت
Mar 12, 2024
$0.000337
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۸۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000314
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۲۲ ت
Mar 06, 2024
$0.000272
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۰۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000287
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۹۹ ت
Feb 29, 2024
$0.000290
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۴۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000286
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۶۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000290
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۱۳ ت
Feb 20, 2024
$0.000268
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۵۲ ت
Feb 17, 2024
$0.000278