تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Quant AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۴۷۶۵۸ ت
Jul 25, 2024
$0.000009
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۵۰۵۹۸ ت
Jul 24, 2024
$0.000009
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۵۱۸۶۷ ت
Jul 24, 2024
$0.000009
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۵۲۱۲۵ ت
Jul 23, 2024
$0.000009
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۴۸۵۸۱ ت
Jul 23, 2024
$0.000009
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۳۵۶۸۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000009
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۵۳۱۱۰۵ ت
Jul 22, 2024
$0.000009
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۰۹۲۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000009
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۵۷۵۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000010
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۵۹۰۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000010
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۱۰۸۳۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000010
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۴۴۴۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۴۴۷۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000007
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۳۵۳۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000007
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۴۱۷۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۵۴۳۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000008
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۶۸۶۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۵۴۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۹۸۰۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۵۴۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۶۷۲۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۶۱۵۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۵۰۷۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۵۰۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۳۸۴۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۴۵۰۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۱۳۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۸۷۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۲۵۷۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۸۴۹۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۶۲۷۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000007
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۴۴۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۵۲۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۶۳۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۵۷۱۶۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۷۶۸۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۳۲۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۹۵۵۶۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۶۴۵۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۱۷۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۱۵۰۱۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۴۹۶۳۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۴۸۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۷۹۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۳۳۶۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۲۷۰۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۶۱۵۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۰۶۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۹۰۲۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۸۲۸۰۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000009

افزودن تراکنش

Quant AI

QAI

  • QAI
  • IRT
  • USD