تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PYRIN از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۹۸۴.۳۹ ت
Jul 23, 2024
$0.016959
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۹۹۵.۲۴ ت
Jul 22, 2024
$0.017172
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۸.۳۷ ت
Jul 22, 2024
$0.017548
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶۵.۳۵ ت
Jul 21, 2024
$0.016781
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۱.۵۷ ت
Jul 21, 2024
$0.017286
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۳۲ ت
Jul 20, 2024
$0.017730
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۴.۹۱ ت
Jul 20, 2024
$0.017750
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹۶.۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.017212
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۰.۲۳ ت
Jul 19, 2024
$0.018499
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۵.۹۶ ت
Jul 18, 2024
$0.018963
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۰.۲۷ ت
Jul 18, 2024
$0.019011
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۲.۸۳ ت
Jul 17, 2024
$0.019755
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۵.۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.018706
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۳.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.018156
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۹۰ ت
Jul 16, 2024
$0.017804
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۵۱ ت
Jul 15, 2024
$0.017451
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۴.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.017164
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۶.۸۷ ت
Jul 14, 2024
$0.017242
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۹۰.۶۲ ت
Jul 14, 2024
$0.017049
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۲.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.017262
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۸.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.017769
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۹۳.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.016882
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۹۵.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.016939
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۱.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.017425
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۶۹.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$0.016516
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۳.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.016987
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۶۲.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$0.016320
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۸۹.۵۶ ت
Jul 09, 2024
$0.016702
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۵۰.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.015953
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۱۴ ت
Jul 08, 2024
$0.017266
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۱.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.017069
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۶.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.018247
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۴۳ ت
Jul 07, 2024
$0.017992
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۷.۳۹ ت
Jul 06, 2024
$0.017423
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۳.۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.016808
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۹۶.۸۱ ت
Jul 05, 2024
$0.016094
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۴.۸۳ ت
Jul 05, 2024
$0.017365
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۴.۱۴ ت
Jul 04, 2024
$0.017394
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.019927
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۲.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.020322
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۰.۳۹ ت
Jul 03, 2024
$0.020280
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۰.۹۹ ت
Jul 02, 2024
$0.019406
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۹.۹۳ ت
Jul 02, 2024
$0.022721
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۸۹.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.022428
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۵.۴۸ ت
Jul 01, 2024
$0.022190
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۳۳.۵۵ ت
Jun 30, 2024
$0.021423
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۸.۲۶ ت
Jun 30, 2024
$0.021165
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۵۴.۲۵ ت
Jun 29, 2024
$0.023669
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۷.۷۸ ت
Jun 29, 2024
$0.024612
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۳۰.۲۱ ت
Jun 28, 2024
$0.029749

افزودن تراکنش

PYRIN

PYI

  • PYI
  • IRT
  • USD