تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت pSTAKE Staked ATOM از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

4.05%
$8.03
۴۶۶,۹۸۵ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۱۴ تومان
معاملات روزانه $2,723
ارزش بازار $32,065
سکه در گردش 3,989 STKATOM
ارزش بازار رقیق شده $32,065
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶۲,۹۴۱.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$7.91
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۵۵,۱۳۱.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$7.73
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۵۴,۸۱۲.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$7.73
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۲,۳۶۷.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$7.88
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵۶,۴۲۲.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$7.77
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵۶,۹۸۶.۹۲ ت
Jul 10, 2024
$7.73
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵۲,۸۱۴.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$7.67
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴۸,۵۰۷.۳۳ ت
Jul 09, 2024
$7.57
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴۷,۸۳۹.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$7.51
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶۷,۸۹۶.۹۸ ت
Jul 08, 2024
$7.83
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵۳,۸۸۵.۹۸ ت
Jul 08, 2024
$7.58
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۰,۲۶۷.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$7.82
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵,۱۵۳.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$7.84
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۵۹,۴۱۰.۰۶ ت
Jul 06, 2024
$7.56
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴۴,۹۵۷.۰۱ ت
Jul 06, 2024
$7.45
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴۱,۳۲۲.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$7.12
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹۰,۳۱۵.۷۶ ت
Jul 05, 2024
$7.92
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹۳,۶۷۸.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$7.99
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰۹,۱۷۷.۲۰ ت
Jul 04, 2024
$8.24
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲۵,۳۵۳.۰۶ ت
Jul 03, 2024
$8.52
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴۲,۹۱۸.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$8.80
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۵۲,۳۲۱.۷۳ ت
Jul 02, 2024
$8.92
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۴۷,۷۸۱.۹۷ ت
Jul 02, 2024
$8.82
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴۱,۰۲۶.۱۰ ت
Jul 01, 2024
$8.73
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۳۵,۶۹۹.۴۷ ت
Jul 01, 2024
$8.64
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۳۶,۶۲۰.۱۵ ت
Jun 30, 2024
$8.62
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۲۹,۱۲۹.۷۶ ت
Jun 30, 2024
$8.56
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳۶,۶۳۰.۵۸ ت
Jun 29, 2024
$8.73
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳۷,۵۷۷.۷۸ ت
Jun 29, 2024
$8.77
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۴۹,۵۴۲.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$8.92
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۵۱,۰۲۲.۸۷ ت
Jun 28, 2024
$8.94
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳۶,۷۱۸.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$8.71
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳۱,۶۵۹.۳۰ ت
Jun 27, 2024
$8.72
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۳۸,۰۸۵.۲۰ ت
Jun 26, 2024
$8.90
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴۴,۳۱۶.۴۵ ت
Jun 26, 2024
$9.02
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴۴,۴۷۶.۸۲ ت
Jun 25, 2024
$8.93
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳۶,۳۱۳.۸۳ ت
Jun 25, 2024
$8.75
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲,۷۸۲.۸۵ ت
Jun 24, 2024
$8.55
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۲۴,۷۰۱.۷۳ ت
Jun 24, 2024
$8.67
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲,۵۰۶.۸۴ ت
Jun 23, 2024
$8.75
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۴,۴۵۹.۹۲ ت
Jun 23, 2024
$8.68
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰,۸۸۷.۳۰ ت
Jun 22, 2024
$8.60
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱۵,۷۴۶.۱۵ ت
Jun 22, 2024
$8.69
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۸,۵۴۳.۸۰ ت
Jun 21, 2024
$8.89
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۵,۹۴۰.۹۴ ت
Jun 21, 2024
$8.84
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۳۹,۱۷۵.۷۸ ت
Jun 20, 2024
$9.12
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۲,۳۷۱.۴۹ ت
Jun 20, 2024
$8.84
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۵,۹۰۴.۷۵ ت
Jun 19, 2024
$8.71
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۳,۳۶۳.۵۹ ت
Jun 19, 2024
$8.66
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۷,۲۳۹.۸۱ ت
Jun 18, 2024
$8.38