تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Pollen از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳۲۲.۶۴ ت
Jul 25, 2024
$0.005493
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۲۷.۸۲ ت
Jul 22, 2024
$0.005705
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰۶.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.005295
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰۱.۷۸ ت
Jul 16, 2024
$0.005207
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰۶.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.005236
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱۳.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.005312
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲۸.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.005427
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴۸.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.005647
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۹.۱۰ ت
Jul 01, 2024
$0.005793
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴۱.۸۶ ت
Jun 28, 2024
$0.005552
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲۶.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.005322
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳۹.۹۸ ت
Jun 22, 2024
$0.005728
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۹.۷۸ ت
Jun 19, 2024
$0.005737
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۷.۸۷ ت
Jun 16, 2024
$0.006273
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۳.۵۰ ت
Jun 13, 2024
$0.006502
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۳.۸۹ ت
Jun 10, 2024
$0.006500
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۴.۲۷ ت
Jun 07, 2024
$0.007904
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۸.۶۱ ت
Jun 04, 2024
$0.007941
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۴۰.۱۷ ت
Jun 01, 2024
$0.009172
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۰.۷۱ ت
May 29, 2024
$0.009432
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۶.۱۵ ت
May 26, 2024
$0.009718
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۹.۲۵ ت
May 23, 2024
$0.010253
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹۰.۳۵ ت
May 20, 2024
$0.009939
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۴.۶۱ ت
May 17, 2024
$0.009305
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۸.۴۷ ت
May 14, 2024
$0.009428
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۰.۳۲ ت
May 11, 2024
$0.009960
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۸.۲۴ ت
May 08, 2024
$0.010375
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۹.۶۲ ت
May 05, 2024
$0.009977
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۳.۷۰ ت
May 02, 2024
$0.009447
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۳.۴۱ ت
Apr 29, 2024
$0.009585
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۶.۷۴ ت
Apr 26, 2024
$0.010150
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۷.۰۷ ت
Apr 23, 2024
$0.010665
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۸.۸۳ ت
Apr 20, 2024
$0.009603
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۳.۶۹ ت
Apr 17, 2024
$0.009520
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۲.۲۸ ت
Apr 14, 2024
$0.008804
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۴۳.۴۱ ت
Apr 11, 2024
$0.011438
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۲۶.۳۶ ت
Apr 08, 2024
$0.012934
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸۲۳.۹۴ ت
Apr 05, 2024
$0.012706
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۴.۴۹ ت
Apr 02, 2024
$0.013550
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۹.۷۶ ت
Mar 30, 2024
$0.013862
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۱۴.۵۱ ت
Mar 27, 2024
$0.014857
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۰۵.۶۸ ت
Mar 24, 2024
$0.014604
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۵.۰۸ ت
Mar 21, 2024
$0.014438
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۹۰۹.۶۶ ت
Mar 18, 2024
$0.015078
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۹.۸۳ ت
Mar 15, 2024
$0.013482
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۷.۰۵ ت
Mar 12, 2024
$0.012358
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۱۱.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.011905
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۲.۰۲ ت
Mar 06, 2024
$0.009926
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۹.۰۲ ت
Mar 03, 2024
$0.010105
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۵۶.۱۷ ت
Feb 29, 2024
$0.009520

افزودن تراکنش

Pollen

PLN

  • PLN
  • IRT
  • USD