تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت POLKER از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001052
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.001157
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000992
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000870
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۱۸ ت
Jul 01, 2024
$0.001003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۶۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001375
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.001437
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۲۴ ت
Jun 22, 2024
$0.001571
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۴۳ ت
Jun 19, 2024
$0.001391
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹۸.۱۲ ت
Jun 16, 2024
$0.001673
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۸.۳۴ ت
Jun 13, 2024
$0.001837
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸.۶۱ ت
Jun 10, 2024
$0.002008
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۲.۵۷ ت
Jun 07, 2024
$0.002427
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۳.۱۰ ت
Jun 04, 2024
$0.002425
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۸.۶۶ ت
Jun 01, 2024
$0.002524
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۴.۶۰ ت
May 29, 2024
$0.002990
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۴.۷۰ ت
May 26, 2024
$0.002703
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۸.۷۳ ت
May 23, 2024
$0.002588
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۲.۸۹ ت
May 20, 2024
$0.002910
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۴.۴۳ ت
May 17, 2024
$0.002809
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۷.۵۷ ت
May 14, 2024
$0.002660
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۸.۰۵ ت
May 11, 2024
$0.002905
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۱.۵۹ ت
May 08, 2024
$0.002952
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۴.۵۵ ت
May 05, 2024
$0.002693
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۲.۳۶ ت
May 02, 2024
$0.002466
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۱.۲۲ ت
Apr 29, 2024
$0.003141
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۶.۶۱ ت
Apr 26, 2024
$0.003242
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۶.۳۶ ت
Apr 23, 2024
$0.003463
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۵.۵۹ ت
Apr 20, 2024
$0.002790
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۲.۳۶ ت
Apr 17, 2024
$0.002589
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۴.۶۲ ت
Apr 14, 2024
$0.002798
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۷.۴۶ ت
Apr 11, 2024
$0.003192
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۰.۴۵ ت
Apr 08, 2024
$0.003294
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۷.۸۴ ت
Apr 05, 2024
$0.003359
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۷.۵۰ ت
Apr 02, 2024
$0.003449
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۵.۲۶ ت
Mar 30, 2024
$0.003632
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۵.۰۹ ت
Mar 27, 2024
$0.003819
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۴.۵۱ ت
Mar 24, 2024
$0.004104
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۸.۹۲ ت
Mar 21, 2024
$0.004550
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۵.۵۶ ت
Mar 18, 2024
$0.004401
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۲.۸۴ ت
Mar 15, 2024
$0.005041
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۹.۱۰ ت
Mar 12, 2024
$0.005183
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۹.۸۸ ت
Mar 09, 2024
$0.005854
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۷.۹۶ ت
Mar 06, 2024
$0.006337
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۶۶.۶۱ ت
Mar 03, 2024
$0.007871
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۶۳.۴۱ ت
Feb 29, 2024
$0.007932
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۰.۰۷ ت
Feb 26, 2024
$0.006453
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۰.۷۹ ت
Feb 23, 2024
$0.006813
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۷.۶۳ ت
Feb 20, 2024
$0.007414
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۲.۲۰ ت
Feb 17, 2024
$0.006500