تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Polimec از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۵۶.۳۵ ت
Jul 25, 2024
$0.217201
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۷۸.۲۹ ت
Jul 24, 2024
$0.217161
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۴۴.۴۱ ت
Jul 24, 2024
$0.217448
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۰۷.۶۰ ت
Jul 24, 2024
$0.217450
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۹۲.۶۹ ت
Jul 24, 2024
$0.217776
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۳۳.۳۱ ت
Jul 23, 2024
$0.217901
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۶۱.۳۷ ت
Jul 23, 2024
$0.218441
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۹۹.۸۸ ت
Jul 23, 2024
$0.218481
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۸۷.۳۵ ت
Jul 23, 2024
$0.218577
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۲۵.۹۱ ت
Jul 22, 2024
$0.218515
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۶۱.۳۵ ت
Jul 22, 2024
$0.218464
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۷۴۱.۰۱ ت
Jul 22, 2024
$0.219774
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۲۲.۰۲ ت
Jul 22, 2024
$0.219662
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۵۹.۱۹ ت
Jul 21, 2024
$0.219796
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۱۸.۲۵ ت
Jul 21, 2024
$0.219478
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۹۰.۵۲ ت
Jul 21, 2024
$0.219475
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۸۵.۸۶ ت
Jul 21, 2024
$0.219416
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۰۶.۶۹ ت
Jul 20, 2024
$0.219493
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۰۴.۶۱ ت
Jul 20, 2024
$0.221429
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۸۲.۴۷ ت
Jul 20, 2024
$0.221822
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۹۱.۳۴ ت
Jul 20, 2024
$0.221963
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۸۱.۹۸ ت
Jul 19, 2024
$0.222183
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۶۲.۱۴ ت
Jul 19, 2024
$0.222218
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۸۹.۷۴ ت
Jul 19, 2024
$0.222830
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۶۸.۴۶ ت
Jul 19, 2024
$0.220707
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۰۰.۸۵ ت
Jul 18, 2024
$0.218068
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۴۷.۴۰ ت
Jul 18, 2024
$0.217113
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۷۱.۲۷ ت
Jul 18, 2024
$0.217103
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۰۵.۳۹ ت
Jul 18, 2024
$0.217811
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۲۱.۳۵ ت
Jul 17, 2024
$0.218075
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۲۲.۲۰ ت
Jul 17, 2024
$0.223374
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۷۱.۲۷ ت
Jul 17, 2024
$0.223924
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۷۷.۲۵ ت
Jul 17, 2024
$0.223637
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۱۷.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.212354
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۸۹.۴۲ ت
Jul 16, 2024
$0.208362
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۸۴.۶۱ ت
Jul 16, 2024
$0.207373
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۳۲.۲۰ ت
Jul 16, 2024
$0.214503
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۴۹.۲۲ ت
Jul 15, 2024
$0.214145
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۶۵.۹۱ ت
Jul 15, 2024
$0.213801
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۴۴.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.213854
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۰۴.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.213870
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۹.۱۰ ت
Jul 14, 2024
$0.213519
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۷۰.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.215264
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۶۲.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.216631
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۵۷.۵۸ ت
Jul 14, 2024
$0.216126
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۵۱.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.217458
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۳۱.۵۹ ت
Jul 13, 2024
$0.217428
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۶۶۸.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.217537
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۷۲۲.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.217600
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۲۴.۵۹ ت
Jul 12, 2024
$0.220927

افزودن تراکنش

Polimec

PLMC

  • PLMC
  • IRT
  • USD