تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Plenty DeFi از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹۹.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$0.010366
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۱۴.۰۹ ت
Jul 16, 2024
$0.010595
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹۳.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.010154
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۰۱.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.010202
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱۲.۷۵ ت
Jul 07, 2024
$0.010117
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳۳.۹۲ ت
Jul 04, 2024
$0.010266
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵۵.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$0.010582
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳۸.۶۵ ت
Jun 28, 2024
$0.010372
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴۰.۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.010455
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲۴.۳۴ ت
Jun 22, 2024
$0.010520
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۴.۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.010550
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۳.۶۷ ت
Jun 16, 2024
$0.010636
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۳.۴۷ ت
Jun 13, 2024
$0.010911
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۹.۵۶ ت
Jun 10, 2024
$0.010999
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۵.۱۷ ت
Jun 07, 2024
$0.011496
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۸.۶۰ ت
Jun 04, 2024
$0.011330
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۶.۰۴ ت
Jun 01, 2024
$0.011819
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۸.۵۰ ت
May 29, 2024
$0.011792
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۲.۱۹ ت
May 26, 2024
$0.011920
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۲.۶۴ ت
May 23, 2024
$0.011531
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵۵.۱۱ ت
May 20, 2024
$0.011029
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵۸.۰۷ ت
May 17, 2024
$0.011243
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۰.۵۹ ت
May 14, 2024
$0.010815
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۶.۲۹ ت
May 11, 2024
$0.011036
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۷.۹۳ ت
May 08, 2024
$0.011020
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱۵.۷۵ ت
May 05, 2024
$0.011714
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱۳.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.011556
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۳.۲۴ ت
Apr 29, 2024
$0.011882
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۶.۳۷ ت
Apr 26, 2024
$0.012027
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴۴.۷۷ ت
Apr 23, 2024
$0.012924
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۴.۵۰ ت
Apr 20, 2024
$0.012394
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸۲۶.۵۷ ت
Apr 17, 2024
$0.012418
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۳۹.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.012067
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۱.۱۴ ت
Apr 11, 2024
$0.014327
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۰۵.۴۲ ت
Apr 08, 2024
$0.014172
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۱۳.۷۱ ت
Apr 05, 2024
$0.014090
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۲۶.۱۹ ت
Apr 02, 2024
$0.014688
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۱.۰۷ ت
Mar 30, 2024
$0.015173
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۱.۳۶ ت
Mar 27, 2024
$0.015131
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۰.۶۰ ت
Mar 24, 2024
$0.013877
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۹.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$0.014176
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۴.۴۵ ت
Mar 18, 2024
$0.014660
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۵۷.۵۴ ت
Mar 15, 2024
$0.015941
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۷۱.۱۸ ت
Mar 12, 2024
$0.016284
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۳۵.۵۶ ت
Mar 09, 2024
$0.015653
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۸.۷۱ ت
Mar 06, 2024
$0.014733
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۶۲.۳۰ ت
Mar 03, 2024
$0.016233
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۵۰.۳۴ ت
Feb 29, 2024
$0.014556
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۶.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.013537
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۵.۴۱ ت
Feb 23, 2024
$0.013518