تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PlayGame از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000066
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000073
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000076
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000078
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000074
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۶۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000078
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۹۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000083
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵.۴۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000091
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵.۷۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000096
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵.۰۳ ت
May 26, 2024
$0.000087
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۱۰ ت
May 20, 2024
$0.000085
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۷۳ ت
May 14, 2024
$0.000079
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۵۹ ت
May 08, 2024
$0.000090
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۶۰ ت
May 02, 2024
$0.000106
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000101
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۳۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000111
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷.۲۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000104
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷.۶۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000119
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷.۹۴ ت
Apr 02, 2024
$0.000126
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸.۰۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000129
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸.۴۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000138
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸.۴۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000140
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸.۶۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000144
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸.۲۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000139
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷.۷۴ ت
Feb 26, 2024
$0.000135
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷.۳۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000131
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶.۸۹ ت
Feb 14, 2024
$0.000125
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۶.۷۶ ت
Feb 08, 2024
$0.000121
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷.۹۷ ت
Feb 02, 2024
$0.000136
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۷.۱۹ ت
Jan 27, 2024
$0.000129
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۷.۳۶ ت
Jan 21, 2024
$0.000136
۲۵ دی ۱۴۰۲
۷.۱۹ ت
Jan 15, 2024
$0.000134
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶.۶۴ ت
Jan 09, 2024
$0.000129
۱۳ دی ۱۴۰۲
۷.۳۱ ت
Jan 03, 2024
$0.000143
۰۷ دی ۱۴۰۲
۷.۱۹ ت
Dec 28, 2023
$0.000142
۰۱ دی ۱۴۰۲
۷.۲۵ ت
Dec 22, 2023
$0.000145
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۷.۲۶ ت
Dec 16, 2023
$0.000143
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۷.۵۲ ت
Dec 10, 2023
$0.000149
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۷.۵۷ ت
Dec 04, 2023
$0.000149
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۷.۱۱ ت
Nov 28, 2023
$0.000140
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۶.۸۹ ت
Nov 22, 2023
$0.000134
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۷.۰۶ ت
Nov 16, 2023
$0.000138
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۶.۹۶ ت
Nov 10, 2023
$0.000135
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۶.۹۰ ت
Nov 04, 2023
$0.000133
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۶.۹۴ ت
Oct 29, 2023
$0.000133
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۶.۲۳ ت
Oct 23, 2023
$0.000123
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۶.۳۹ ت
Oct 17, 2023
$0.000126
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۶.۴۵ ت
Oct 11, 2023
$0.000122
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۶.۳۸ ت
Oct 05, 2023
$0.000127
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۶.۱۴ ت
Sep 29, 2023
$0.000124

افزودن تراکنش

PlayGame

PXG

  • PXG
  • IRT
  • USD