تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت PhoenixDAO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۷.۶۰ ت
Jul 23, 2024
$0.000820
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000775
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000246
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000225
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000118
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000126
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000123
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000123
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000132
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷.۹۷ ت
Jun 17, 2024
$0.000135
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000139
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸.۳۵ ت
Jun 09, 2024
$0.000141
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸.۴۰ ت
Jun 05, 2024
$0.000144
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000137
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸.۱۷ ت
May 28, 2024
$0.000141
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۰۶ ت
May 24, 2024
$0.000138
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.000135
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۹۳ ت
May 16, 2024
$0.000135
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۵۴ ت
May 12, 2024
$0.000124
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۸۲ ت
May 08, 2024
$0.000127
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۵۹ ت
May 04, 2024
$0.000252
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۷۸ ت
Apr 30, 2024
$0.000256
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۵۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000259
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۰۳ ت
Apr 22, 2024
$0.000261
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۵.۱۹ ت
Apr 18, 2024
$0.000673
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۶۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000382
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۹۱ ت
Apr 10, 2024
$0.000214
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۶۶ ت
Apr 06, 2024
$0.000210
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000216
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۵۵ ت
Mar 29, 2024
$0.000219
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۸۷ ت
Mar 25, 2024
$0.000208
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000067
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳.۹۰ ت
Mar 17, 2024
$0.000065
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴.۲۶ ت
Mar 13, 2024
$0.000071
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000068
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۹۶۰۸۶۲ ت
Mar 05, 2024
$0.000015
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۹۲ ت
Mar 01, 2024
$0.000539
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۵.۸۵ ت
Feb 26, 2024
$0.002369
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۰.۶۹ ت
Feb 22, 2024
$0.002118
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۵.۱۲ ت
Feb 18, 2024
$0.002234
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۷.۹۰ ت
Feb 14, 2024
$0.002137
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۴.۵۶ ت
Feb 10, 2024
$0.002088
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۹.۳۲ ت
Feb 06, 2024
$0.002336
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۸.۴۴ ت
Feb 02, 2024
$0.002205
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۱.۶۹ ت
Jan 29, 2024
$0.002490
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۵.۷۷ ت
Jan 25, 2024
$0.002265
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۰.۷۶ ت
Jan 21, 2024
$0.004288
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۵۶.۷۷ ت
Jan 17, 2024
$0.004808
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۰۶.۷۶ ت
Jan 13, 2024
$0.003940
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۱۰.۳۳ ت
Jan 09, 2024
$0.004088

افزودن تراکنش

PhoenixDAO

PHNX

  • PHNX
  • IRT
  • USD