تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Phauntem از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۵۴ ت
Jul 22, 2024
$0.003891
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۱.۵۸ ت
Jul 22, 2024
$0.003160
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰.۳۶ ت
Jul 21, 2024
$0.003135
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۹۳ ت
Jul 21, 2024
$0.003171
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۹۶ ت
Jul 20, 2024
$0.003171
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۶۲ ت
Jul 20, 2024
$0.003229
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.003421
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹۴.۴۰ ت
Jul 19, 2024
$0.003360
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۶۸ ت
Jul 18, 2024
$0.003282
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۶۶ ت
Jul 18, 2024
$0.003260
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸.۰۰ ت
Jul 17, 2024
$0.003422
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۴۳ ت
Jul 17, 2024
$0.003161
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.003086
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۲۶ ت
Jul 16, 2024
$0.003144
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$0.003006
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.002961
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.002747
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶.۳۱ ت
Jul 14, 2024
$0.002690
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۱.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002604
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.002604
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۲۷ ت
Jul 12, 2024
$0.002588
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۱.۹۴ ت
Jul 12, 2024
$0.002584
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.002734
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$0.002711
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۷.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.002673
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۵۸ ت
Jul 10, 2024
$0.002740
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.002684
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.002707
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.002716
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۵۳ ت
Jul 08, 2024
$0.002699
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.002751
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.002828
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۵۹ ت
Jul 06, 2024
$0.002811
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۹۲ ت
Jul 06, 2024
$0.002730
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۲۸ ت
Jul 05, 2024
$0.002604
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۴۹ ت
Jul 05, 2024
$0.002641
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۸۱ ت
Jul 04, 2024
$0.002685
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.002846
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.002978
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱.۷۶ ت
Jul 03, 2024
$0.003110
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۷۲ ت
Jul 02, 2024
$0.002984
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۳۲ ت
Jul 02, 2024
$0.002970
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.002934
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷.۹۲ ت
Jul 01, 2024
$0.002709
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$0.002670
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۸۳ ت
Jun 30, 2024
$0.002650
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۲.۸۰ ت
Jun 29, 2024
$0.002812
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۹۴ ت
Jun 29, 2024
$0.002806
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵۳.۹۰ ت
Jun 28, 2024
$0.002500
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶.۷۲ ت
Jun 28, 2024
$0.002545

افزودن تراکنش

Phauntem

PHAUNTEM

  • PHAUNTEM
  • IRT
  • USD