تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Paralink Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۲۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000695
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۱۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000797
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000678
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000672
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000669
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000705
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000735
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۲۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000686
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000678
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۹۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000707
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000690
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۹۷ ت
Jun 16, 2024
$0.000767
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۹۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000881
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۸۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000911
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۶۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000946
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۵۰ ت
Jun 04, 2024
$0.001008
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.001010
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۹۶ ت
May 29, 2024
$0.000992
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۷۲ ت
May 26, 2024
$0.000973
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۳۱ ت
May 23, 2024
$0.001032
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۵۹ ت
May 20, 2024
$0.000885
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰.۹۱ ت
May 17, 2024
$0.000869
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۲۸ ت
May 14, 2024
$0.000916
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۱۹ ت
May 11, 2024
$0.000900
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰.۲۶ ت
May 08, 2024
$0.000817
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۰۸ ت
May 05, 2024
$0.000885
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۶۶ ت
May 02, 2024
$0.000803
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۰۴ ت
Apr 29, 2024
$0.000805
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000754
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۳۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000831
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۰۹ ت
Apr 20, 2024
$0.000858
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۹۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000945
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۴.۷۷ ت
Apr 14, 2024
$0.001075
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۲.۹۱ ت
Apr 11, 2024
$0.001121
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۵.۷۳ ت
Apr 08, 2024
$0.000872
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۹.۳۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000761
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۴.۶۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000707
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۶.۱۵ ت
Mar 30, 2024
$0.000744
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۸.۸۶ ت
Mar 27, 2024
$0.000793
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۶.۸۸ ت
Mar 24, 2024
$0.000917
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۰.۱۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000818
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۸.۱۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000798
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۴۱ ت
Mar 15, 2024
$0.000905
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۴۵ ت
Mar 12, 2024
$0.001013
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۴.۷۰ ت
Mar 09, 2024
$0.000748
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۶۷ ت
Mar 06, 2024
$0.000732
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۸۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000722
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۹.۱۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000670
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۲۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000615
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۶.۳۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000634