تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Pandora Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰۰.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$0.010355
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰۸.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.010410
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲۴.۷۵ ت
Jul 10, 2024
$0.010595
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵۴.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.010807
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۷۳.۷۰ ت
Jul 04, 2024
$0.010910
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷۵.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$0.010905
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷۳.۲۲ ت
Jun 28, 2024
$0.010933
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷۰.۱۷ ت
Jun 25, 2024
$0.010939
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵۱.۷۵ ت
Jun 22, 2024
$0.010981
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۰.۵۳ ت
Jun 19, 2024
$0.010984
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۶.۶۹ ت
Jun 16, 2024
$0.011028
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۶۴.۰۷ ت
Jun 13, 2024
$0.011260
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۵.۹۰ ت
Jun 10, 2024
$0.011784
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۷.۴۹ ت
Jun 07, 2024
$0.011876
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۰.۷۸ ت
Jun 04, 2024
$0.010350
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۳.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.011612
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۱.۵۱ ت
May 29, 2024
$0.011501
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۶.۱۱ ت
May 26, 2024
$0.012862
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۶.۹۵ ت
May 23, 2024
$0.013346
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۸.۱۶ ت
May 20, 2024
$0.013606
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹۳.۸۷ ت
May 17, 2024
$0.013564
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳۱.۳۹ ت
May 14, 2024
$0.014036
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۳.۹۰ ت
May 11, 2024
$0.014098
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۵.۴۰ ت
May 08, 2024
$0.014231
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴۵.۰۲ ت
May 05, 2024
$0.015466
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۹.۶۶ ت
May 02, 2024
$0.016665
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵۳.۶۹ ت
Apr 29, 2024
$0.015669
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۵۹.۱۲ ت
Apr 26, 2024
$0.018191
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۵.۳۵ ت
Apr 23, 2024
$0.017370
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۸۲.۷۸ ت
Apr 20, 2024
$0.017780
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۷۶.۷۱ ت
Apr 17, 2024
$0.019181
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۵۲.۷۴ ت
Apr 14, 2024
$0.022327
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۶۹.۴۴ ت
Apr 11, 2024
$0.024148
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۳۷.۱۶ ت
Apr 08, 2024
$0.024060
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۴۵.۹۴ ت
Apr 05, 2024
$0.025383
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۲۱.۵۹ ت
Apr 02, 2024
$0.020958
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۸۸.۳۰ ت
Mar 30, 2024
$0.028834
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۷۰.۳۳ ت
Mar 27, 2024
$0.027136
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۱۱.۹۶ ت
Mar 24, 2024
$0.019543
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۸۱.۶۸ ت
Mar 21, 2024
$0.019276
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۸۴.۶۴ ت
Mar 18, 2024
$0.021293
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۳۴.۹۱ ت
Mar 15, 2024
$0.017229
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۴۱.۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.015787
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۰۷.۰۱ ت
Mar 09, 2024
$0.016848
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۵۶.۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.019399
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۲.۸۷ ت
Mar 03, 2024
$0.018604
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۱.۷۸ ت
Feb 29, 2024
$0.018860
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۵۵.۰۷ ت
Feb 26, 2024
$0.020141
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۲.۰۸ ت
Feb 23, 2024
$0.024966
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۱۶.۶۵ ت
Feb 20, 2024
$0.026927