تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Oracolxor از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳۱.۳۸ ت
Jul 23, 2024
$0.000540
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000814
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۹۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000786
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000761
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000761
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000803
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.001290
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۷۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001285
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۱۵ ت
Jun 21, 2024
$0.001348
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۱.۳۲ ت
Jun 17, 2024
$0.001385
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۱.۲۳ ت
Jun 13, 2024
$0.001377
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۳.۶۱ ت
Jun 09, 2024
$0.001414
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۵.۰۰ ت
Jun 05, 2024
$0.001456
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.001428
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۹۶ ت
May 28, 2024
$0.001471
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۳.۴۱ ت
May 24, 2024
$0.001432
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۷۷ ت
May 20, 2024
$0.000332
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۷۵ ت
May 16, 2024
$0.001561
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۳۵ ت
May 12, 2024
$0.001502
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۳.۸۷ ت
May 08, 2024
$0.002826
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۶.۶۷ ت
May 04, 2024
$0.002863
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۹.۵۲ ت
Apr 30, 2024
$0.002916
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۵.۹۸ ت
Apr 26, 2024
$0.002918
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۱.۰۷ ت
Apr 22, 2024
$0.002927
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۷.۱۲ ت
Apr 18, 2024
$0.002789
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۹.۵۹ ت
Apr 14, 2024
$0.002869
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۳.۱۵ ت
Apr 10, 2024
$0.003128
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۷.۷۴ ت
Apr 06, 2024
$0.003047
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۸.۲۱ ت
Apr 02, 2024
$0.003143
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۶.۸۰ ت
Mar 29, 2024
$0.003184
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۹.۳۲ ت
Mar 25, 2024
$0.003066
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۹۰ ت
Mar 21, 2024
$0.001156
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۸.۳۸ ت
Mar 17, 2024
$0.001143
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۲.۹۷ ت
Mar 13, 2024
$0.001222
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۱.۶۲ ت
Mar 09, 2024
$0.001198
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۵.۶۹ ت
Mar 05, 2024
$0.001254
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۱.۴۸ ت
Mar 01, 2024
$0.000869
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۹۲ ت
Feb 26, 2024
$0.001219
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۸.۷۸ ت
Feb 22, 2024
$0.001207
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۶.۴۲ ت
Feb 18, 2024
$0.001186
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۳.۱۲ ت
Feb 14, 2024
$0.001144
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۹.۸۹ ت
Feb 10, 2024
$0.001091
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۵.۷۸ ت
Feb 06, 2024
$0.001008
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۹.۱۰ ت
Feb 02, 2024
$0.001014
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۳.۰۴ ت
Jan 29, 2024
$0.000756
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۷.۸۲ ت
Jan 25, 2024
$0.000681
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۱.۵۷ ت
Jan 21, 2024
$0.000958
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۱۷.۹۶ ت
Jan 17, 2024
$0.002208
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۱۰.۲۰ ت
Jan 13, 2024
$0.002100
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶.۵۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000516

افزودن تراکنش

Oracolxor

XOR

  • XOR
  • IRT
  • USD