تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Oracle AI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۷۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000640
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۸۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000731
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۹۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000690
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000698
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000687
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۴۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000681
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۱۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000641
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۳۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000644
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۸۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000618
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000592
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000544
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000506
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000492
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000479
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۸۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000479
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۳۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000467
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000472
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۴۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000466
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000422
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۴۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000381
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000344
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000379
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000413
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۸۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000417
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000387
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۲۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000471
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000460
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000485
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۴۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000485
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۴۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000476
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000470
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000633
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000660
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۷۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000676
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۸۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000695
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۵۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000689
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۴۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000702
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۱۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000679
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000654
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000687
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۲۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000695
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000690
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۹۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000665
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۳۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000724
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000712
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000715
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۴۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000640
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۶۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000716
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۵۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000802
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000858