تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ONEG8.ONE از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

6.28%
$0.013012
۷۵۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۱ تومان
معاملات روزانه $38,170
ارزش بازار $1,301,251
عرضه کل 100,000,000 G8C
ارزش بازار رقیق شده $1,301,251
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۷۲.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.013291
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۳۲.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.014294
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۴.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.018544
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸۲.۳۴ ت
Jul 12, 2024
$0.011663
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۴۲.۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.014321
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۳۳.۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.014182
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۷۳.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.013149
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳۸.۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.014301
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۱.۵۸ ت
Jul 11, 2024
$0.018109
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۸.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.018837
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۲.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.019788
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۳.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.019790
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۳.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.017999
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.017235
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۹.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.023909
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹۰.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.016731
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۷۴.۱۳ ت
Jul 09, 2024
$0.016442
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۵.۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.018493
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۶۳ ت
Jul 09, 2024
$0.016997
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۴.۴۸ ت
Jul 08, 2024
$0.019537
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۸.۰۰ ت
Jul 08, 2024
$0.020897
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۴.۶۴ ت
Jul 08, 2024
$0.020900
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۸.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.025554
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۷.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.026546
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۱.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.027813
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۶۹.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.024350
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۹.۴۵ ت
Jul 07, 2024
$0.024741
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۰.۱۶ ت
Jul 06, 2024
$0.026190
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۶.۹۰ ت
Jul 06, 2024
$0.026642
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۶.۴۳ ت
Jul 06, 2024
$0.026652
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۹.۷۷ ت
Jul 06, 2024
$0.026640
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۷.۸۹ ت
Jul 05, 2024
$0.026658
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۰.۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.026644
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۸.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.026273
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۵.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.026423
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۷.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.026882
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۹.۷۰ ت
Jul 04, 2024
$0.026877
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۳.۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.027409
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۴.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.027113
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۶.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.026434
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۵.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.027024
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۱.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.025550
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۰.۱۵ ت
Jul 03, 2024
$0.026926
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۹.۳۶ ت
Jul 02, 2024
$0.026884
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۴.۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.025434
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۷.۵۱ ت
Jul 02, 2024
$0.025417
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۵.۵۳ ت
Jul 02, 2024
$0.022488
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۸.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.022742
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۸.۵۳ ت
Jul 01, 2024
$0.023870
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۴.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.023024