تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت One Basis از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.5%
$0.118925
۶,۹۱۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۲۱۱ تومان
معاملات روزانه $10
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 OBS
ارزش بازار رقیق شده $11,654
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۳۱.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.118556
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۱۵.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.115591
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۱۰.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.117326
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۱۱.۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.120038
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۲۷.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.124673
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۵۹.۸۴ ت
Jun 28, 2024
$0.124405
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۸۶.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$0.125466
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۳۱.۹۴ ت
Jun 22, 2024
$0.133651
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۹۹۳.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$0.134977
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸,۱۶۵.۲۱ ت
Jun 16, 2024
$0.139251
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸,۴۲۷.۸۸ ت
Jun 13, 2024
$0.142906
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۸۷.۲۵ ت
Jun 10, 2024
$0.150496
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۱۷۱.۶۲ ت
Jun 07, 2024
$0.156152
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸,۵۹۸.۰۲ ت
Jun 04, 2024
$0.145703
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸,۶۴۴.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.146795
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹,۴۶۶.۳۱ ت
May 29, 2024
$0.162133
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹,۲۸۲.۸۱ ت
May 26, 2024
$0.162203
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹,۴۸۵.۵۵ ت
May 23, 2024
$0.165063
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۳۲۹.۴۲ ت
May 20, 2024
$0.157071
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۱۵۷.۲۱ ت
May 17, 2024
$0.156458
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۶۴۷.۳۷ ت
May 14, 2024
$0.162878
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۴۸.۲۵ ت
May 11, 2024
$0.160715
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۷۹۸.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.159288
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۹۱۶.۸۴ ت
May 05, 2024
$0.162302
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۶۴۶.۲۲ ت
May 02, 2024
$0.156128
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۰۲۳.۹۲ ت
Apr 29, 2024
$0.164692
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۶۲۶.۱۵ ت
Apr 26, 2024
$0.166771
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۷۱۶.۴۳ ت
Apr 23, 2024
$0.163958
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۱۱.۵۱ ت
Apr 20, 2024
$0.155011
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۱۳۷.۲۶ ت
Apr 17, 2024
$0.152300
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۸۴۰.۵۰ ت
Apr 14, 2024
$0.155879
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۷۴۶.۸۶ ت
Apr 11, 2024
$0.165358
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۲۳۴.۸۸ ت
Apr 08, 2024
$0.160199
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۴۷۲.۵۱ ت
Apr 05, 2024
$0.161503
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۱۴۷.۲۸ ت
Apr 02, 2024
$0.160919
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۴۴.۹۳ ت
Mar 30, 2024
$0.166798
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۰۰۰.۴۰ ت
Mar 27, 2024
$0.162469
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۲۳۶.۰۵ ت
Mar 24, 2024
$0.165060
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۸۶۷.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$0.177273
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۹۹۸.۷۶ ت
Mar 18, 2024
$0.182310
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۳۰۲.۴۰ ت
Mar 15, 2024
$0.188163
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹,۸۷۹.۰۴ ت
Mar 12, 2024
$0.165650
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹,۳۵۵.۸۵ ت
Mar 09, 2024
$0.156537
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷,۷۲۵.۸۰ ت
Mar 06, 2024
$0.129542
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸,۰۶۳.۳۳ ت
Mar 03, 2024
$0.136023
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۱۰.۴۵ ت
Feb 29, 2024
$0.135411
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۴۵۴.۵۸ ت
Feb 26, 2024
$0.129989
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷,۳۵۲.۳۲ ت
Feb 23, 2024
$0.128179
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶,۷۸۶.۷۳ ت
Feb 20, 2024
$0.120495
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۶,۶۶۵.۴۲ ت
Feb 17, 2024
$0.119629