تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Olyverse از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

2%
$0.000251
۱۴ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۴۲۳ تومان
معاملات روزانه $633
ارزش بازار $339,426
سکه در گردش 1,347,029,038 OLY
ارزش بازار رقیق شده $1,259,907
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000226
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000264
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000304
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000338
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000279
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000304
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۸۶ ت
Jun 17, 2024
$0.000321
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۸۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000335
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۳۰ ت
Jun 09, 2024
$0.000360
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۷۴ ت
Jun 05, 2024
$0.000355
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۹۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000372
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۵۲ ت
May 28, 2024
$0.000355
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۵۹ ت
May 24, 2024
$0.000336
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۳۷ ت
May 20, 2024
$0.000309
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۶۶ ت
May 16, 2024
$0.000351
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۸۲ ت
May 12, 2024
$0.000342
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۱۰ ت
May 08, 2024
$0.000359
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵.۹۱ ت
May 04, 2024
$0.000419
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵.۰۹ ت
Apr 30, 2024
$0.000407
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶.۰۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000408
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۰۲ ت
Apr 22, 2024
$0.000459
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۹۳ ت
Apr 18, 2024
$0.000461
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۹۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000387
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۱۰ ت
Apr 10, 2024
$0.000586
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۷۳ ت
Apr 06, 2024
$0.000597
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۵۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000611
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۹۹ ت
Mar 29, 2024
$0.000647
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۰۰ ت
Mar 25, 2024
$0.000599
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۷۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000632
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۲۰ ت
Mar 17, 2024
$0.000689
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۰۲ ت
Mar 13, 2024
$0.000703
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۰.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000838
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۷.۱۰ ت
Mar 05, 2024
$0.000780
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۸۲ ت
Mar 01, 2024
$0.000723
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۰.۶۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000709
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۳۶ ت
Feb 22, 2024
$0.000743
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷.۴۴ ت
Feb 18, 2024
$0.000847
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۶.۰۳ ت
Feb 14, 2024
$0.000834
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۵.۶۹ ت
Feb 10, 2024
$0.000832
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۶.۳۲ ت
Feb 06, 2024
$0.001379
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۷.۳۶ ت
Feb 02, 2024
$0.000813
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۳.۱۶ ت
Jan 29, 2024
$0.000934
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۴.۹۰ ت
Jan 25, 2024
$0.000808
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۲.۲۴ ت
Jan 21, 2024
$0.000785
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۷.۷۵ ت
Jan 17, 2024
$0.000894
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۴.۹۷ ت
Jan 13, 2024
$0.000857
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۷.۶۸ ت
Jan 09, 2024
$0.000732
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۳.۶۹ ت
Jan 05, 2024
$0.000653
۱۱ دی ۱۴۰۲
۵۵.۹۴ ت
Jan 01, 2024
$0.001092
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۶.۳۳ ت
Dec 28, 2023
$0.000915