تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت OEC BTC از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۳,۶۹۵,۷۹۴,۲۸۲.۱۹ ت
Jul 25, 2024
$62,928.02
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳,۵۲۱,۷۰۲,۸۰۷.۶۶ ت
Jul 22, 2024
$61,288.57
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۳,۰۰۳,۲۹۰.۰۵ ت
Jul 19, 2024
$59,859.18
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۹,۳۱۸,۴۳۳.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$59,859.18
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۳۹,۵۸۳,۰۱۸.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$58,831.48
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۸,۹۳۹,۹۳۱.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$58,831.48
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۸,۱۳۷,۷۶۶.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$58,874.81
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۱۶,۷۶۲,۱۸۰.۸۵ ت
Jul 04, 2024
$61,813.91
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۳۱,۵۶۶,۶۱۴.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$61,813.91
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۹۲,۳۷۶,۱۱۹.۸۵ ت
Jun 28, 2024
$61,593.04
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۳,۱۲۱,۱۳۱.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$62,729.47
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۲۸,۶۴۷,۲۴۷.۵۸ ت
Jun 22, 2024
$62,826.83
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۱۸,۵۳۵,۲۰۵.۷۸ ت
Jun 19, 2024
$62,789.76
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۵۰,۸۵۴,۸۴۱.۲۵ ت
Jun 16, 2024
$62,262.49
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۷۱,۶۶۰,۴۸۷.۱۶ ت
Jun 13, 2024
$62,258.44
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۱۴,۹۴۰,۰۲۷.۰۷ ت
Jun 10, 2024
$62,908.57
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۳۶,۸۲۴,۶۰۹.۰۲ ت
Jun 07, 2024
$61,919.20
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۴۰,۱۸۳,۵۴۱.۷۳ ت
Jun 04, 2024
$63,381.66
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۳۲,۹۱۶,۵۳۲.۹۷ ت
Jun 01, 2024
$63,389.02
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۱۲,۶۶۲,۷۵۵.۲۷ ت
May 29, 2024
$63,588.23
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۲۳,۶۹۶,۹۰۹.۱۳ ت
May 26, 2024
$63,318.68
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۲۳,۴۴۱,۳۹۱.۰۸ ت
May 23, 2024
$64,793.81
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۴۹,۹۴۷,۳۹۰.۵۸ ت
May 20, 2024
$63,134.67
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۵۵,۲۳۹,۳۰۹.۲۸ ت
May 17, 2024
$60,744.24
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۱۵,۸۸۳,۶۶۵.۶۷ ت
May 14, 2024
$59,359.34
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۷۸,۸۱۶,۵۸۴.۰۴ ت
May 11, 2024
$60,035.35
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۸۷,۴۴۷,۰۶۲.۴۷ ت
May 08, 2024
$59,945.33
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۲۴,۰۲۳,۷۵۲.۲۱ ت
May 05, 2024
$57,675.38
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۵۸,۱۰۴,۷۰۱.۷۳ ت
May 02, 2024
$57,589.41
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۳۲,۶۹۹,۸۳۳.۷۵ ت
Apr 29, 2024
$58,042.04
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۷۹,۸۱۰,۳۸۱.۸۲ ت
Apr 26, 2024
$59,321.85
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۵۳,۱۳۵,۷۵۸.۸۵ ت
Apr 23, 2024
$58,952.05
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۰۵,۸۶۶,۶۸۴.۴۱ ت
Apr 20, 2024
$58,716.29
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴,۰۵۴,۸۱۰,۱۶۱.۸۶ ت
Apr 17, 2024
$60,918.70
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۱۰,۶۰۱,۹۶۶.۵۴ ت
Apr 14, 2024
$63,421.74
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴,۱۳۶,۶۰۹,۰۰۰.۱۲ ت
Apr 11, 2024
$63,648.46
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۹۹۵,۹۰۴,۳۶۱.۹۸ ت
Apr 08, 2024
$62,544.97
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳,۹۹۴,۷۰۸,۴۰۰.۷۳ ت
Apr 05, 2024
$61,604.90
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۹۱۸,۵۹۰,۲۰۳.۴۹ ت
Apr 02, 2024
$62,142.63
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۵۳,۱۶۵,۴۷۵.۰۷ ت
Mar 30, 2024
$62,127.28
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۲۷,۱۴۴,۸۸۵.۶۵ ت
Mar 27, 2024
$62,176.92
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳,۷۸۲,۲۹۱,۲۷۳.۷۱ ت
Mar 24, 2024
$60,990.92
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۷۷۱,۵۴۰,۱۲۸.۶۷ ت
Mar 21, 2024
$61,524.93
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۰۳,۲۴۱,۶۴۳.۸۱ ت
Mar 18, 2024
$59,725.53
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۵۸,۴۰۹,۸۹۲.۸۷ ت
Mar 15, 2024
$55,911.06
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۸۵,۰۳۴,۹۶۶.۳۹ ت
Mar 12, 2024
$55,082.91
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۳۰,۳۳۲,۸۴۸.۱۰ ت
Mar 09, 2024
$57,394.61
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۴۹,۱۰۱,۳۱۴.۷۴ ت
Mar 06, 2024
$57,832.98
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۵۰,۲۷۴,۹۶۴.۹۹ ت
Mar 03, 2024
$58,204.00
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۶۷,۷۲۶,۵۸۰.۸۴ ت
Feb 29, 2024
$59,360.58

افزودن تراکنش

OEC BTC

BTCK

  • BTCK
  • IRT
  • USD