تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Not a lion, a... از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000169
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000168
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000165
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000165
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000165
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000176
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000181
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000183
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000184
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000184
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000177
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000172
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000175
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000175
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000175
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000175
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000175
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000176
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000176
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000176
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000183
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000195
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000195
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000195
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000193
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000195
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000182
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000182
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000189
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000189
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000186
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000196
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000200
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000186
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000186
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000187
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000189
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000189
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000193
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۸۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000193
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۵۴ ت
Jun 24, 2024
$0.000190
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000188
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000189
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۸۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000182
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۷۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000181
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000187
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000192
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۴۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000193
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۴۰ ت
Jun 20, 2024
$0.000193
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۳۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000191