تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت No one از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۳ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۷۳۰ ت
Jan 03, 2024
$0.0000001
۱۰ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۷۲۵ ت
Dec 31, 2023
$0.0000001
۰۷ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۰۷۳ ت
Dec 28, 2023
$0.0000001
۰۴ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۷۷۹۰ ت
Dec 25, 2023
$0.0000001
۰۱ دی ۱۴۰۲
۰.۰۰۷۵۳۵ ت
Dec 22, 2023
$0.0000001
۲۸ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۷۹۰۶ ت
Dec 19, 2023
$0.0000001
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۱۰۹ ت
Dec 16, 2023
$0.0000001
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۳۶۳ ت
Dec 13, 2023
$0.0000001
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۲۰۷ ت
Dec 10, 2023
$0.0000001
۱۶ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۹۶۲ ت
Dec 07, 2023
$0.0000001
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۰۷۰ ت
Dec 04, 2023
$0.0000001
۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۶۴۹ ت
Dec 01, 2023
$0.0000001
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۶۹۶ ت
Nov 28, 2023
$0.0000001
۰۴ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۲۹۴ ت
Nov 25, 2023
$0.0000001
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۳۱۴ ت
Nov 22, 2023
$0.0000001
۲۸ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۴۶۲ ت
Nov 19, 2023
$0.0000002
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۳۸۴ ت
Nov 16, 2023
$0.0000002
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۱۹۸ ت
Nov 13, 2023
$0.0000002
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۴۲۸ ت
Nov 10, 2023
$0.0000002
۱۶ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۴۵۳ ت
Nov 07, 2023
$0.0000002
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۲۶۲ ت
Nov 04, 2023
$0.0000002
۱۰ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۶۱۲ ت
Nov 01, 2023
$0.0000002
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۷۰۱ ت
Oct 29, 2023
$0.0000002
۰۴ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۳۹۸ ت
Oct 26, 2023
$0.0000002
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۰۹۸ ت
Oct 23, 2023
$0.0000001
۲۸ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۱۴۵ ت
Oct 20, 2023
$0.0000001
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۰۹۸۵۷ ت
Oct 17, 2023
$0.0000001
۲۲ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۰۹۶ ت
Oct 14, 2023
$0.0000001
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۲۲۵ ت
Oct 11, 2023
$0.0000001
۱۶ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۰۷۵ ت
Oct 08, 2023
$0.0000002
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۸۴۲ ت
Oct 05, 2023
$0.0000002
۱۰ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۶۰۲ ت
Oct 02, 2023
$0.0000002
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۱۷۵۲۱ ت
Sep 29, 2023
$0.0000003
۰۴ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۲۲۰۵۶ ت
Sep 26, 2023
$0.0000004
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۰.۰۲۷۰۴۷ ت
Sep 23, 2023
$0.0000005
۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۲۹۷۵۹ ت
Sep 20, 2023
$0.0000005
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۲۷۱۱۲ ت
Sep 17, 2023
$0.0000005
۲۳ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۳۵۱۸۹ ت
Sep 14, 2023
$0.0000007
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۲۲۲۰۴ ت
Sep 11, 2023
$0.0000004
۱۷ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۹۱۶ ت
Sep 08, 2023
$0.0000002
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۶۹۳ ت
Sep 05, 2023
$0.0000002
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۱۳۱۱۸ ت
Sep 02, 2023
$0.0000002
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۱۱۰۵۸ ت
Aug 30, 2023
$0.0000002
۰۵ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۳۵۷ ت
Aug 27, 2023
$0.0000002
۰۲ شهریور ۱۴۰۲
۰.۰۱۲۴۸۰ ت
Aug 24, 2023
$0.0000002
۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۰.۰۱۵۶۱۰ ت
Aug 21, 2023
$0.0000003
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۰.۰۲۰۵۲۳ ت
Aug 18, 2023
$0.0000004
۲۴ مرداد ۱۴۰۲
۰.۰۱۰۷۰۹ ت
Aug 15, 2023
$0.0000002
۲۱ مرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۶۶۹۱ ت
Aug 12, 2023
$0.0000001
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
۰.۰۰۸۱۲۹ ت
Aug 09, 2023
$0.0000001

افزودن تراکنش

No one

NOONE

  • NOONE
  • IRT
  • USD