تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Nim Network از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۸.۳۲ ت
Jul 14, 2024
$0.028079
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۴.۶۰ ت
Jul 14, 2024
$0.027788
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۹.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.027669
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۵.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.027983
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۶.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.027765
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۰.۳۵ ت
Jul 13, 2024
$0.028057
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۵.۶۵ ت
Jul 12, 2024
$0.027617
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۴.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.027949
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۴.۷۴ ت
Jul 12, 2024
$0.027983
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۴.۲۸ ت
Jul 12, 2024
$0.027965
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۷۷.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$0.028634
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۹۴.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.032308
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۰.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.031938
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۴۳.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.033097
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۴.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.032925
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۴۵.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.032932
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۸.۳۷ ت
Jul 10, 2024
$0.033518
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۲۴.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.032638
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۶.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.032718
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۳۷.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.032701
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۵۶.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.032739
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۱.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.032918
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۱.۳۰ ت
Jul 08, 2024
$0.033075
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۱.۷۶ ت
Jul 08, 2024
$0.033352
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۱.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.032847
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۴.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$0.033007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۱.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.033123
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۵.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.033197
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۹.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.032974
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۷.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.032955
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۹.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.032934
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۹.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.032942
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۷۴.۱۰ ت
Jul 06, 2024
$0.032957
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۸۴.۱۱ ت
Jul 06, 2024
$0.033248
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۲۵.۷۵ ت
Jul 05, 2024
$0.032971
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۵۲.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.033132
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۱.۵۶ ت
Jul 05, 2024
$0.033414
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۶۱.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.033312
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۶.۸۵ ت
Jul 04, 2024
$0.033685
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۹.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.033677
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۷۹.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.033646
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۳.۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.033746
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۹.۵۰ ت
Jul 03, 2024
$0.033952
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۹۶.۸۴ ت
Jul 03, 2024
$0.034020
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۳.۹۸ ت
Jul 03, 2024
$0.033987
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۹۳.۸۲ ت
Jul 03, 2024
$0.033960
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۹۸.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.033992
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۴.۶۵ ت
Jul 02, 2024
$0.034008
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۴.۷۶ ت
Jul 02, 2024
$0.034073
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۴.۳۸ ت
Jul 02, 2024
$0.034234