تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Nigi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۴۲ ت
Jul 20, 2024
$0.000477
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۳۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000565
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۰۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000578
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۷۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000499
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۱۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000417
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000419
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000432
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۳۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000438
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۴۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000354
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۹۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000361
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۷۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000375
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۳۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000386
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۲۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000419
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000423
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000396
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۷۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000426
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۸۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000428
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۴۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000423
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000421
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000400
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000393
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000382
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000390
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000386
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000394
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۸۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000394
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000384
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000382
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000368
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۸۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000357
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000370
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000373
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000364
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000341
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000343
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۷۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000353
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000388
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000432
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000450
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000425
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000446
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000478
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۵۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000483
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000340
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000344
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000357
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000357
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000353
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000359
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000342