تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NFTmall از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$0.004023
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.004034
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱۳.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.003651
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱۳.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.003616
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۹.۱۷ ت
Jul 07, 2024
$0.003618
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.003812
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.004003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.003981
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.003715
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳۰.۵۸ ت
Jun 22, 2024
$0.003885
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۰.۶۵ ت
Jun 19, 2024
$0.003894
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۴.۵۸ ت
Jun 16, 2024
$0.004000
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۴.۳۵ ت
Jun 13, 2024
$0.004143
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۸.۰۷ ت
Jun 10, 2024
$0.004370
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۸.۲۲ ت
Jun 07, 2024
$0.004396
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۲.۱۲ ت
Jun 04, 2024
$0.004272
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۴.۲۴ ت
Jun 01, 2024
$0.004147
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۲۹ ت
May 29, 2024
$0.004269
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۲.۲۰ ت
May 26, 2024
$0.004232
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۴.۷۸ ت
May 23, 2024
$0.004259
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۷.۶۲ ت
May 20, 2024
$0.003832
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۴.۸۱ ت
May 17, 2024
$0.003841
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۴.۶۶ ت
May 14, 2024
$0.003286
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۱.۳۹ ت
May 11, 2024
$0.003286
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۷.۹۶ ت
May 08, 2024
$0.003380
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۱.۵۱ ت
May 05, 2024
$0.003298
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۵.۳۹ ت
May 02, 2024
$0.003324
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۶.۲۷ ت
Apr 29, 2024
$0.003553
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۶.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$0.003553
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۲۴ ت
Apr 23, 2024
$0.003553
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۶.۵۴ ت
Apr 20, 2024
$0.003555
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۸.۰۳ ت
Apr 17, 2024
$0.004327
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۱.۹۰ ت
Apr 14, 2024
$0.003766
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۵.۲۱ ت
Apr 11, 2024
$0.004542
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۴.۶۷ ت
Apr 08, 2024
$0.004455
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۰.۵۶ ت
Apr 05, 2024
$0.004326
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۳.۱۱ ت
Apr 02, 2024
$0.004489
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۵.۹۹ ت
Mar 30, 2024
$0.004611
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۳.۳۱ ت
Mar 27, 2024
$0.004602
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۴.۶۰ ت
Mar 24, 2024
$0.004266
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۹.۵۶ ت
Mar 21, 2024
$0.004397
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۶.۷۵ ت
Mar 18, 2024
$0.004421
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۳.۱۶ ت
Mar 15, 2024
$0.004714
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۸.۶۱ ت
Mar 12, 2024
$0.008860
۲۵ دی ۱۴۰۲
۹۵.۳۹ ت
Jan 15, 2024
$0.001788
۲۲ دی ۱۴۰۲
۹۳.۰۳ ت
Jan 12, 2024
$0.001788
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹۲.۰۳ ت
Jan 09, 2024
$0.001788
۱۶ دی ۱۴۰۲
۹۲.۱۰ ت
Jan 06, 2024
$0.001788
۱۳ دی ۱۴۰۲
۹۱.۴۵ ت
Jan 03, 2024
$0.001788
۱۰ دی ۱۴۰۲
۹۱.۴۰ ت
Dec 31, 2023
$0.001788