تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NFT Workx از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹۷۹.۹۳ ت
Jul 18, 2024
$0.016932
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۸۷.۷۶ ت
Jul 17, 2024
$0.017066
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۴.۹۲ ت
Jul 17, 2024
$0.017371
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۱.۷۵ ت
Jul 17, 2024
$0.017465
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۶.۲۰ ت
Jul 17, 2024
$0.017339
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۳.۶۶ ت
Jul 16, 2024
$0.017648
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۶.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.017511
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۵۶.۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.016551
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۶۷.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$0.016687
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۵۰.۶۷ ت
Jul 15, 2024
$0.016353
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴۰.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$0.016131
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۳۰.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.015986
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴۶.۶۶ ت
Jul 15, 2024
$0.016182
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۴۰.۳۹ ت
Jul 14, 2024
$0.016014
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۳۵.۹۴ ت
Jul 14, 2024
$0.016027
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۳۲.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.016083
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۳۸.۴۹ ت
Jul 14, 2024
$0.016152
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳۰.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.015992
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳۰.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.016016
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۲۸.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.015940
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۵۳.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.016304
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۵۶.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.016358
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۴۸.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.016117
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶۰.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.016340
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲۶.۲۱ ت
Jul 12, 2024
$0.015752
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵۶.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.016314
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۱.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.016912
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۵۳.۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.016190
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۷۰.۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.016511
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۱.۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.018236
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۷۴.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.014801
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۷۶.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$0.014926
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۲۵.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.013992
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲۴.۰۵ ت
Jul 09, 2024
$0.013924
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲۱.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.013868
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲۹.۵۵ ت
Jul 09, 2024
$0.013880
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۱۲.۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.013630
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۰۷.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$0.013549
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۳۰.۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.013901
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹۸.۷۱ ت
Jul 08, 2024
$0.013305
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹۰.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$0.013215
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۱۳.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.013593
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۲۷.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.013764
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۲۳.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.013643
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۴۰.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.013861
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۳۸.۱۳ ت
Jul 06, 2024
$0.013804
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۱۶.۱۶ ت
Jul 06, 2024
$0.013448
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۹۲.۹۴ ت
Jul 06, 2024
$0.013238
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۸۶.۰۶ ت
Jul 06, 2024
$0.013172
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱۰.۷۷ ت
Jul 05, 2024
$0.013196